/ home  

Terug

verkleinen vergroten

HBO Taalvaardigheid


Inhoud van het HBO-deelprogramma Taalvaardigheid

Het HBO-deelprogramma Taalvaardigheid behandelt de volgende onderwerpen:

Redekundige ontleding van de enkelvoudige zin (persoonsvorm, onderwerp, gezegde, lijdend voorwerp, meewerkend voorwerp, voorzetselvoorwerp, bijvoeglijke bepaling, bijwoordelijke bepaling)
Redekundige ontleding van de samengestelde zin (rompzin, hoofdzin, verschillende soorten bijzinnen, kenmerken van de bijzin, onderschikkende en nevenschikkende voegwoorden)
Woordbenoeming (alle woordsoorten)
Stijlfouten en -figuren (foutieve inversies, contaminaties, pleonasmen, tautologieën, zeugma’s, foutieve beknopte bijzinnen, dubbele ontkenning, het verschil tussen een stijlfout en een stijlfiguur)
Spelling van het werkwoord
Spelling van naamwoorden, andere lastige kwesties, interpunctie (o.a. dubbele punt, puntkomma, aanhalingstekens, citaten, gebruik van haakjes, gedachtestreepje, weglatingsstreepje, symbolen, getallen).

Meer resultaten:

Gevonden in andere categorieën:

  Beroepen bekijk
  Opleidingen bekijk
  Particuliere opl. bekijk
  Instellingen bekijk
  Cursussen bekijk
  Vacatures bekijk
  Stages bekijk
  EVC-procedures bekijk
  Algemene informatie bekijk

Wordt gegeven aan:

LOI voor Bedrijven