/ home  

Terug

verkleinen vergroten

HBO Infrastructuur klassikaal


Inhoud

De opleiding besteedt aandacht aan de volgende onderwerpen:

Het infrastructureel systeem
Je maakt kennis met het begrip infrastructuur, de functie en constructie van de infrastructuur en de (relatie tussen de) diverse elementen van de infrastructuur.

Netwerken, internet en datacommunicatie
Dit deel behandelt o.a. de functie van netwerken, netwerktopologieën en netwerkcomponenten. Ook is er aandacht voor de geschiedenis, ontwikkeling, status en toekomst van internet. Daarbij wordt ook ingegaan op virtualisatie en werken in de cloud. Daarnaast besteedt dit deel aandacht aan het begrip datacommunicatie en hiermee samenhangende concepten.

Gebruik van de data-infrastructuur
In dit deel wordt ingegaan op de data-infrastructuur. Onderwerpen zijn o.a. het relationeel model, doel en werking van een relationeel DBMS, Data Warehouse en DSS, databasestructuren en organisatie van de content en het toepassen van vraagtalen.

Beheer en exptatie
Onderwerpen zijn o.a. operationeel, functioneel en technisch beheer van de infrastructuur. Ook wijzigingsbeheer komt aan bod. Daarnaast is er uitgebreid aandacht voor beveiliging. Welke factoren en bedreigingen spelen een rol bij de beveiliging van informatiesystemen, gegevens en datacommunicatie? Ook is er aandacht voor security-onderzoek en beveiligingsaudits.

Documentatie
Je leert over verschillende typen documentatie voor het ontwerpen, ontwikkelen en inzetten van producten, applicaties en diensten. Ook hulpmiddelen voro het vervaardigen, bewerken en distribueren van professionele documenten komen aan bod.

Meer resultaten:

Gevonden in andere categorieën:

  Beroepen bekijk
  Opleidingen bekijk
  Particuliere opl. bekijk
  Instellingen bekijk
  Cursussen bekijk
  Vacatures bekijk
  Stages bekijk
  EVC-procedures bekijk
  Algemene informatie bekijk

Wordt gegeven aan:

LOI voor Bedrijven