/ home  

Terug

verkleinen vergroten

HBO Informatica klassikaal


Inhoud

De leergang Informatica bestaat uit zeven modules. Hieronder vind je een beschrijving van de inhoud van elke module.

Beroepsvaardigheden
Iedere professional op HBO-niveau moet een aantal algemene vaardigheden beheersen. Deze zul je in iedere functie op HBO-niveau nodig hebben. In de module Beroepsvaardigheden komen deze aan bod. Zo is er o.a. aandacht voor voor gespreksvaardigheden, vergaderen, presenteren, onderhandelen, conflicthantering en managementvaardigheden. De module wordt afgerond met een eindopdracht.

Bedrijfsprocessen
IT is nauw verbonden met de bedrijfsprocessen. Een ICT’er dient deze dan ook te begrijpen om de relatie met de IT te kunnen leggen. Onderwerpen die in deze module aan bod komen, zijn:

-bedrijfsprocessen en organisaties
-IT in de maatschappij en organisaties
-strategie, management en besluitvorming
-communicatie in organisaties
-projectmatig werken en sourcing.

Deze module wordt afgesloten met een iEXA-examen.

Onderzoeksvaardigheden
In deze module leer je over informatievaardigheden, het proces van onderzoek en het opstellen van een onderzoeksvoorstel. De module wordt afgesloten met een eindopdracht.

Informatiesystemen
Informatiesystemen zijn een belangrijk onderdeel van het IT-werkveld. Iedere ICT-er met hier dan ook basiskennis van hebben. In deze module komen daarom de volgende onderwerpen aan bod:

-basiskennis over informatiesystemen
-randvoorwaarden voor informatiesystemen
-analyse, structureren en modelleren
-ontwikkelen en implementeren van informatiesystemen
-beheer en exptatie van informatiesystemen.

Deze module wordt afgesloten met een iEXA-examen.

Communicatie en schrijfvaardigheden
In deze module doe je de vaardigheden op die je nodig hebt om op professionele wijze te kunnen communiceren en rapporteren. Zo is er o.a. aandacht voor spelling en grammatica; samenvatten en structureren van tekst; motiveren, betogen, overtuigen, mondeling rapporteren, schriftelijk rapporteren; en uiterlijke verzorging van tekst. De module wordt afgesloten met een -examen.

Infrastructuur
De infrastructuur is de basis waarop informatiesystemen draaien. Iedere ICT’ er dient hier dan ook basiskennis van te hebben. In deze module leer je daarom over:

- het infrastructureel systeem
- netwerken, internet en datacommunicatie
- gebruik van de data-infrastructuur
- beheer en exptatie
- documentatie.

De module wordt afgesloten met een iEXA-examen.

Projectmethodieken
In de ICT-sector werk je vaak in projecten. Daarom leer je in deze module over twee veelgebruikte methoden: Prince2 en Agile Scrum. De module wordt afgesloten met twee (landelijke) examens.

Meer resultaten:

Gevonden in andere categorieën:

  Beroepen bekijk
  Opleidingen bekijk
  Particuliere opl. bekijk
  Instellingen bekijk
  Cursussen bekijk
  Vacatures bekijk
  Stages bekijk
  EVC-procedures bekijk
  Algemene informatie bekijk

Wordt gegeven aan:

LOI voor Bedrijven