/ home  

Terug

verkleinen vergroten

Associate degree Accountancy klassikaal


Associate degree Accountancy klassikaal Nieuw!
Een nieuwe tweejarige studie in het hoger beroepsonderwijs

Door de strengere wet- en regelgeving m.b.t. verslaglegging en de technologische ontwikkelingen worden de werkzaamheden van een (assistent)accountant alsmaar complexer. Terwijl er steeds meer werk is, omdat meer organisaties, vooral in het MKB, de financiële processen uitbesteden aan een administratie- of accountantskantoor. Een (assistent-)accountant moet nog meer gericht zijn op controle en beheersing en een actieve, adviserende rol aannemen. Een gedegen studie en analytisch vermogen zijn dan ook belangrijker dan ooit.

Met de tweejarige Associate degree (Ad) Accountancy doe je de juiste kennis en competenties op om een essentiële uitvoerende en controlerende rol te spelen bij het verzorgen van de (financiële) administratie van cliënten. Denk bijvoorbeeld aan werkzaamheden als overleg voeren over zaken op financieel-economisch en administratief gebied, het volgen van ontwikkelingen in het vakgebied, het aanleveren van relevante informatie voor het opstellen van de balans, de winst- en -verliesrekening, de begroting, budgetten, de jaarrekening en de meerjarenplanning, het verzamelen van informatie in de administratieve en fiscale dienstverlening en het schrijven van rapporten.

Dit Associate-degreeprogramma is goedgekeurd door de NVAO en als deeltijdstudie geregistreerd in het CROHO onder nummer 80008. De Associate degree Accountancy heeft een omvang van 120 studiepunten (EC’s).

Interactieve klassikale bijeenkomsten (bij dagopleiding: 1 x per 2 weken, bij avondopleiding 1 x per week) vormen de kern van de opleiding en garanderen een regelmatig studieritme. In combinatie met thuisstudie, doelgericht lesmateriaal, continue coaching via internet en innovatieve online studietools, ontstaat een zeer effectieve studiemethode voor de professional die zich verder wil ontwikkelen.

Heb je interesse in deze opleiding? vraag informatie aan

Meer resultaten:

Gevonden in andere categorieën:

  Beroepen bekijk
  Opleidingen bekijk
  Particuliere opl. bekijk
  Instellingen bekijk
  Cursussen bekijk
  Vacatures bekijk
  Stages bekijk
  EVC-procedures bekijk
  Algemene informatie bekijk

Wordt gegeven aan:

LOI voor Bedrijven