/ home  

Terug

verkleinen vergroten

HBO Arbeidsrecht –verdieping


Deze opleiding bestaat uit de modules Inleiding Arbeidsrecht en Arbeidsrecht II. Hierna staat per module beschreven welke onderwerpen aan de orde komen.

Inleiding arbeidsrecht
Deze module behandelt zowel de individuele als de collectieve arbeidsovereenkomst, alsmede het beëindigen hiervan. Daarbij worden de bedingen in de arbeidsovereenkomst besproken, net als de rechten en verplichtingen van werkgever en werknemer. Je maakt kennis met de meest voorkomende geschillen die zich voordoen rond de arbeidsovereenkomst, arbeidsvoorwaarden en ontslag. Op het lesprogramma staan ook flexibele arbeidsverhoudingen en de ondernemingsraad.

Inleiding arbeidsrecht
Deze module focust op de verschillende aspecten van het individuele en collectieve arbeidsrecht. De lessen behandelen de juridische positie van flexibele arbeidskrachten, het ontslagrecht en de vormgeving van bedingen in arbeidsovereenkomsten. Ook het CAO-recht, het medezeggenschapsrecht en het stakingsrecht komen aan de orde. Tot slot leer je over de overgang van onderneming.

Meer resultaten:

Gevonden in andere categorieën:

  Beroepen bekijk
  Opleidingen bekijk
  Particuliere opl. bekijk
  Instellingen bekijk
  Cursussen bekijk
  Vacatures bekijk
  Stages bekijk
  EVC-procedures bekijk
  Algemene informatie bekijk

Wordt gegeven aan:

LOI voor Bedrijven