/ home  

Terug

verkleinen vergroten

HBO Digitale media en ontwerp


De opleiding bestaat uit de modules Ontwerptheorie, Digitale multimedia, Mediarecht en Inleiding adviseren

Ontwerptheorie
Deze module biedt een theoretische basis op grond waarvan je kunt beoordelen of iets een goed ontwerp is. Onderwerpen die aan bod komen, zijn o.a de basiskenmerken van ontwerpen en verschillende vormen van ontwerpen zoals graphic design, interaction design en user experience design. De verschillen en samenhang tussen deze vormen worden besproken. Ook komen de principes aan bod die een rol spelen bij hoe mensen informatie selecteren, interpreteren, waarnemen en onthouden. Denk bijvoorbeeld aan begrijpelijkheid (verwachtingspatronen, metaforen, etc.), affectie (gulden snede, symmetrie, etc.), overtuigingen, interactie en onthouden. Tot slot leer je ontwerpkeuzes afwegen en rekening houden met verschillende gebruikersbehoeften binnen een ontwerp.

Digitale multimedia
In deze module leer je over de vereiste technologie om multimediale toepassingen te realiseren. Onderwerpen die aan bod komen, zijn o.a. nieuwe media en nieuwe technologie, context van multimedia, inhoud en praktische toepassingen, de digitale vorm van diverse media, ontwerpprincipes, programmeertalen en het realiseren van interactie door scripting en medianetwerken.

Mediarecht
In deze module doe je inzicht op in de diverse aspecten van het communicatie- en mediarecht. Je leert o.a. de nationale regels kennen uit de rechtsbronnen, wetten, verdragen en jurisprudentie. Deze leer je toepassen in concrete cases. Onderwerpen in deze module zijn o.a. communicatie- en mediarecht, pers, omroep, telecommunicatie, internet, toegang tot informatie, commerciële uitingen en onrechtmatige uitingen.

Inleiding adviseren
Deze module biedt je grondige kennis op het gebied van adviseren en adviesvaardigheden. Daarbij is o.a. aandacht voor de adviseur, stakeholders, het adviesproces, eigenschappen en vaardigheden van de adviseur en het opstellen van een adviesrapportage.

Meer resultaten:

Gevonden in andere categorieën:

  Beroepen bekijk
  Opleidingen bekijk
  Particuliere opl. bekijk
  Instellingen bekijk
  Cursussen bekijk
  Vacatures bekijk
  Stages bekijk
  EVC-procedures bekijk
  Algemene informatie bekijk

Wordt gegeven aan:

LOI voor Bedrijven