/ home  

Terug

verkleinen vergroten

HBO Marketing management


De opleiding HBO Marketing management bestaat uit vier modules. Hieronder vind je een beschrijving van de inhoud van elke module.

Brandmanagement
In de module Brand management worden de belangrijkste theorieën en aspecten over Brand management behandeld. De module behandelt de toepassing in de praktijk, nieuwe trends en ontwikkelingen en de inzet van nieuwe (online) middelen. Na afloop van de module ben je onder andere thuis in merken en merkenmanagement, merkidentiteit, brand equity, brand extensies, e-branding en online branding.

Social media
De module Social Media heeft als insteek de bijdrage die nieuwe media kunnen leveren aan het ontwikkelen en onderhouden van relaties tussen een organisatie en haar belangrijke stakeholders. Nieuwe media zoals weblogs, wiki’s, virtuele gemeenschappen, internetfora en second life vormen bij uitstek de mogelijkheid om met allerlei groeperingen in de samenleving in contact te treden. Na afloop van de module heb je kennis opgedaan van: PR-instrumenten, nieuwe media, operationele toepassingen van PR en kun je onder meer PR als beleidsinstrument inzetten voor het behartigen van de reputatie van organisaties.

Product- en innovatiemanagement
Deze module gaat over productinnovatie en het innovatieproces: het vernieuwen van producten en diensten en daaraan gerelateerde onderdelen zoals verpakking, introductie, communicatie en merk, samenwerken en bedrijfseconomische afwegingen. Productinnovatie is niet ‘slechts’ het bedenken van geheel nieuwe producten of diensten. Het is een continu en ingewikkeld proces van veranderen, verbeteren en zich daarmee onderscheiden van de overige aanbieders.

Channel management
Deze module gaat over de analyse, het ontwerp, de organisatie en het managen van distributiekanalen, de conflicten tussen partners in het kanaal en de relatie met supply chain management.

Meer resultaten:

Gevonden in andere categorieën:

  Beroepen bekijk
  Opleidingen bekijk
  Particuliere opl. bekijk
  Instellingen bekijk
  Cursussen bekijk
  Vacatures bekijk
  Stages bekijk
  EVC-procedures bekijk
  Algemene informatie bekijk

Wordt gegeven aan:

LOI voor Bedrijven