/ home  

Terug

verkleinen vergroten

AD Bouwkunde


Een combinatie van leren en werken, je vindt het bij onze Associate degree Bouwkunde.

Niet meer vier jaar in de studiebanken zitten, maar wel je opgedane kennis op hbo-niveau brengen? Dan is deze Associate degree echt iets voor jou! In deze tweejarige opleiding ben je drie dagen aan het werk bij je leerwerkbedrijf en zit je twee dagen op school. Tijdens de lessen op school werk je aan de theorie. Op je leerwerkplek voer je opdrachten en onderzoeken uit. Daarnaast ben je bezig met de dagelijkse werkzaamheden binnen het (bouw)bedrijf. Hierdoor ontwikkel je een professionele werkhouding en leer je meteen je toekomstige beroep kennen.

Eerste jaar

Je hebt tijdens je mbo-opleiding de basis gelegd en je weet al veel van bouwkunde. Je werkt in het eerste jaar veel aan projecten uit de praktijk. Je analyseert bijvoorbeeld bestaande duurzame gebouwen. Je ontwikkelt daarmee kennis over bouwtechniek, constructie, materiaalkunde en stedenbouw.

Vakken

Je leert alles over bouwregelgeving, projectmanagement en technisch tekenen.

Voorbeelden van vakken:

bouwfysica en installaties
bouwtechnisch en 3D-tekenen (BIM)
projectmanagement
duurzaam bouwen: energie
duurzaam bouwen: materiaal
handtekenen
constructieleer en mechanica

Kennis en vaardigheden

In twee jaar doe je veel kennis en ervaring op uit het bedrijfsleven en leer je de bijbehorende theorie. Vaardigheden als tekeningen lezen, BIM-denken, conceptueel en analytisch denken en het overzien van complexe situaties krijg je onder de knie. Ook je communicatie- en ondernemersvaardigheden komen volop aan bod.

Afstuderen in de praktijk

Windesheim Flevoland werkt veel met Comakerships. Dit zijn opdrachten waarmee je relevante praktijkervaring opdoet en producten oplevert aan bestaande bedrijven en organisaties. Geen fictieve opdrachten dus, maar plannen, ontwerpen of adviezen waar je opdrachtgever écht iets aan heeft.

Voorbeelden van Comakerships:

Hoe zet je BREEAM in bij het bouwen van een duurzame woning? (BREEAM is een duurzaamheidskenmerk)
Hoe ga je tijdens het bouwproces om met omwonenden?
Hoe ga je binnen de bouw om met afvalstromen?
Hoe kun je een BIM-tool integreren in het calculatieproces? (BIM-tool maakt bouwkosten inzichtelijk)
Wat zijn voor een aannemer de baten en lasten van LEAN bouwen? (LEAN bouwen is het efficiënt gebruik maken van tijd, materialen en productieprocessen, met als doel kostenbesparing)
Halverwege het tweede jaar begin je met je afstudeerproject. Je gaat individueel aan de slag met een Comakership. Je studeert af bij je leerwerkbedrijf en haalt zo je Associate degree.

Doorstuderen? Je kunt er voor kiezen door te leren en in te stromen in het derde jaar van opleiding Bouwkunde om een hbo-bachelordiploma te halen. Lees hierover meer bij Toekomst en beroep.

Meer resultaten:

Gevonden in andere categorieën:

  Beroepen bekijk
  Opleidingen bekijk
  Particuliere opl. bekijk
  Instellingen bekijk
  Cursussen bekijk
  Vacatures bekijk
  Stages bekijk
  EVC-procedures bekijk
  Algemene informatie bekijk

Wordt gegeven aan:

Windesheim