/ home  

Terug

verkleinen vergroten

M Leraar Godsdienst


Leerlijnen

In het competentiegerichte onderwijs is een aantal leerlijnen te onderscheiden:

conceptuele leerlijn: algemene theologische theorie die ondersteunend is voor alle competenties
beroepsgerichte leerlijn: training van de beroepsvaardigheden en integratie van beroepspraktijk
competentiegericht aangeboden vaktheorie
reflectieve leerlijn: analyseren van en reflecteren op leer- en werkervaringen
onderzoeksleerlijn: uitvoeren van zelfstandig praktijkonderzoek op masterniveau

Werkvormen

Tijdens uw opleiding wisselt u theorie en praktijk af. U doet literatuurstudies, volgt colleges en ontwerpt lessen en beroepsopdrachten die u vervolgens uitvoert in uw eigen werksituatie. Ook werkt u regelmatig samen met uw medestudenten. U neemt praktijkstiuaties mee als leerstof. Dit noemen wij werken met kenmerkende beroepssitaties.

Kenmerkende beroepssituaties

Bij het vormgeven van de inhoud van de master zijn we uitgegaan van de volgende beroepen en kenmerkende beroepssituaties:

leraar/ geestelijk verzorger: lesgeven in de bovenbouw (havo/vwo)/ geestelijke verzorging bieden bij complexe, meervoudige problematiek
teamleider, coach: leiding geven
ontwikkelaar, innovator: doen van onderzoek op grond van fenomenen, methodiek ontwikkelen, proces begeleiden
onderzoeker

Afstuderen: twee varianten

U kunt kiezen tussen twee afstudeervarianten. Wilt u de eerstegraads bevoegdheid tot leraar godsdienst en levensbeschouwing, kies dan voor de afstudeervariant Eerstegraads Leraar. Het is ook mogelijk dat u zich wilt ontwikkelen tot geestelijk verzorger of pastoraal werker op masterniveau. In dat geval kunt u kiezen voor de afstudeervariant Geestelijk Verzorger. In het derde jaar van uw opleiding studeert u af door het doen van evidence based onderzoek.

Meer resultaten:

Gevonden in andere categorieën:

  Beroepen bekijk
  Opleidingen bekijk
  Particuliere opl. bekijk
  Instellingen bekijk
  Cursussen bekijk
  Vacatures bekijk
  Stages bekijk
  EVC-procedures bekijk
  Algemene informatie bekijk