/ home  

Terug

verkleinen vergroten

M Leraar Godsdienst


U leert vanuit de onderwijspraktijk innovaties tot stand brengen.

Bent u geestelijk verzorger en wilt u vanuit de praktijk uw expertise vergroten? Dat kan via het uitstroomprofiel geestelijk verzorger.

Behaal uw eerstegraads bevoegdheid

U groeit met deze master in uw rol als expert op het gebied van godsdienst, levensbeschouwing, identiteit en ethische vragen. Met de eerstegraads bevoegdheid kunt u lesgeven in de bovenbouw van het voortgezet onderwijs, het middelbaar en hoger beroepsonderwijs of de volwasseneneducatie. U kunt managementtaken uitvoeren en een leidende rol innemen bij vragen rond levensbeschouwing bij leerlingen en collega’s. Bij vragen rond de identiteitsvorming van uw school bent u inhoudelijk expert.

Geestelijk verzorger op masterniveau

U kunt tijdens deze master kiezen voor de beroepsvariant geestelijk verzorger. U vergroot daarmee uw expertise op het gebied van vakkennis, leiderschap, theologie en identiteit. U leert hoe u als vakspecialist leiding geeft in complexe taken. U kunt bijvoorbeeld veranderstrategieën voor het pastoraat ontwikkelen, beleid rond identiteit in de organisatie uitstippelen en conflicten in de organisatie beslechten.

Studiebegeleiding

Docenten van de opleiding begeleiden uw leerproces tijdens bijeenkomsten, maar ook digitaal. Een studiecoach begeleidt u in uw studieloopbaan. Uw school of pastoraat fungeert als opdrachtgever van diverse projecten en is verantwoordelijk voor de aansturing en facilitering daarvan.

Kwaliteitswaarborg

De inhoud van de master is gebaseerd op voortdurend onderzoek naar de beroepspraktijk. Wij overleggen bijvoorbeeld met scholen, de besturenraad, kerken, zorginstellingen, diaconale organisaties en vrijgevestigde theologen. De inhoud is ook onderwerp van gesprek tijdens onze overleggen met collega-instellingen die theologische opleidingen verzorgen.

De studenten zijn enthousiast over deze master door:

de inhoud van de vakken
beroepsgericht: het geleerde meteen kunnen implementeren in hun beroep
levert nieuwe inzichten op: theologisch en vakgericht

Meer resultaten:

Gevonden in andere categorieën:

  Beroepen bekijk
  Opleidingen bekijk
  Particuliere opl. bekijk
  Instellingen bekijk
  Cursussen bekijk
  Vacatures bekijk
  Stages bekijk
  EVC-procedures bekijk
  Algemene informatie bekijk