/ home  

Terug

verkleinen vergroten

Master Psychomotorische Therapie


U verdiept zich in algemene en theoretische vakkennis, die toepasbaar is in uw dagelijkse praktijk. De opleiding richt zich op drie pijlers.

1. Theoretische en methodische scholing en verdieping

In dit onderdeel wordt aandacht besteed aan algemene en beroepsgerichte theorieën op masterniveau. U maakt nader kennis met methodiek en werkt aan de ontwikkeling van uw analytische vaardigheden op algemeen en vakspecifiek vlak.

2. Scholing en verdieping met betrekking tot de beroepshouding

Binnen dit aandachtsgebied staat de professionalisering van uw beroepshouding centraal. Zaken als therapeutische vaardigheden, een vaktechnische ontwikkeling en een competente beroepshouding komen in dit onderdeel uitgebreid aan de orde.

3. Praktijkgericht onderzoek

Het derde aandachtsgebied richt zich op onderzoek. In de masteropleiding werkt u aan uw onderzoeksvaardigheden met als doel onder begeleiding van een docent een (praktijk)onderzoek op te kunnen zetten en uit te kunnen voeren.

Overige curriculumonderdelen

Masterclasses

Tijdens de master volgt u uit een groter aanbod twee masterclasses. Hiermee brengt u verdieping aan in de masteropleiding, waarbij u kennis opdoet van PMT-behandelingen ten aanzien van specifieke thema’s of doelgroepen. U leert meer over de praktische aanpak, de methodische opbouw en theoretische en wetenschappelijke verantwoording van zo’n behandeling.

Coaching & supervisie

Tijdens de master begeleidt een coach uw leerproces op individuele basis. Ook groepssupervisies staan op het programma, met als doel te reflecteren op de eigen vaktherapeutische interventies, waarbij u uw beroepshouding op masterniveau professionaliseert.

Afstuderen

De masteropleiding rondt u af met een assessment en een masterthesis. Op grond van een eindassessment wordt de ontwikkeling van uw competenties getoetst én u schrijft een masterthesis, waarmee u uw masterniveau aantoont.

Meer resultaten:

Gevonden in andere categorieën:

  Beroepen bekijk
  Opleidingen bekijk
  Particuliere opl. bekijk
  Instellingen bekijk
  Cursussen bekijk
  Vacatures bekijk
  Stages bekijk
  EVC-procedures bekijk
  Algemene informatie bekijk