/ home  

Terug

verkleinen vergroten

Master Physical Education and Sport Pedagogy (Calo)


De master Physical Education and Sport Pedagogy is gericht op pedagogische professionaliteit in bewegingsonderwijs en sport.

Vanuit de theorie leert u pedagogische en didactische vraagstukken op een gefundeerde wijze te analyseren, aan te pakken en probleemoplossend te werk te gaan. Centraal staat steeds het ontwerpen en implementeren van beweegprogramma’s, het samenwerken in multidisciplinaire teams en het vergroten van de pedagogische kwaliteit in de eigen context. De school is het vertrekpunt en vanuit daar worden er relaties gelegd met bewegen en sport in de buurt (de omgeving van de school) en de georganiseerde sport.

Vergroten van (bewegend) welzijn van kinderen en jongeren

U leert planmatig en cyclisch te werken en te redeneren vanuit een praktijkgerichte onderzoeksbenadering. Daarnaast beschikt u over kennis en creativiteit om het (bewegend) welzijn van kinderen en jongeren te vergroten.Van en met elkaar leert u!

In de opleiding werkt u samen met medestudenten in leerteams om kennis en ervaringen uit te wisselen. In een leerteam bent u gezamenlijk verantwoordelijk voor de ontwikkeling van individuele competenties. We reflecteren op opgedane ervaringen en reeds aanwezige kennis en verbinden deze met nieuwe praktijkervaringen en nieuwe theoretische kennis.

Persoonlijke begeleiding

We hechten grote waarde aan persoonlijk aandacht en begeleiding. U wordt tijdens de opleiding begeleid door een docent. Hij is uw eerste aanspreekpunt en helpt u om uw studie zo succesvol mogelijk te laten verlopen.

Deskundige docenten

De docenten werken nauw samen met het lectoraat Bewegen, School en Sport en het lectoraat Sportpedagogiek. Daardoor zijn ze op de hoogte van de meest actuele ontwikkelingen op het gebied van pedagogiek en didactiek van het bewegingsonderwijs, digitalisering van de gymles, schoolsport en een veilig sportklimaat.

Geaccrediteerd door de NVAO

Onze opleiding is door de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) geaccrediteerd. Daarmee voldoen we aan internationale eisen ten aanzien van het programma, het personeel en de opleidingsspecifieke voorzieningen. De NVAO is van oordeel dat het onderwijs goed is vormgegeven en waardeert de pedagogische benaderingswijze die de opleiding een heldere identiteit en een duidelijke visie geeft. De verbinding met de lectoraten en het werkveld is positief en het docententeam wordt gekwalificeerd als kundig en enthousiast.

Meer resultaten:

Gevonden in andere categorieën:

  Beroepen bekijk
  Opleidingen bekijk
  Particuliere opl. bekijk
  Instellingen bekijk
  Cursussen bekijk
  Vacatures bekijk
  Stages bekijk
  EVC-procedures bekijk
  Algemene informatie bekijk