/ home  

Terug

verkleinen vergroten

Technicus industriële automatisering (niveau 4)


Studievorm
Deze opleiding is geen traditionele opleiding met een vast programma, maar speelt in op de al aanwezige kennis en vaardigheden van de medewerker en de behoefte van het bedrijf. Een intake procedure maakt duidelijk over welke competenties de deelnemer al beschikt en welke hiaten nog moeten worden aangevuld. De competentiegerichte opleiding wordt samen met het bedrijf ingevuld, zodat het leren zowel op de opleiding als in de praktijk wordt gerealiseerd en tevens afgestemd is op de behoefte van uw bedrijf. De opleiding wordt afgesloten met een Proeve van Bekwaamheid.

Erkend leerbedrijf
De deelnemer werkt het merendeel van zijn tijd binnen het bedrijf en volgt gemiddeld één dag(deel) per week theorie. Hierdoor kan het geleerde direct in de praktijk worden gebracht en maakt het werken een belangrijk onderdeel uit van de opleiding. Uw bedrijf dient een erkend leerbedrijf te zijn. U stelt binnen uw bedrijf een praktijkbegeleider aan die de medewerker begeleidt en beoordeelt. Dirksen Opleidingen zorgt voor een goede instructie van de praktijkbegeleider en voor een werkboek voor de praktijkcomponent van de opleiding.

Kerntaken
Zijn werk zal bestaan uit twee kerntaken:

1. Vervaardigen van elektrotechnische/elektronische (deel)producten
2. Installeren van elektrotechnische/elektronische producten en systemen.

Studieduur
De studie duurt gemiddeld drie jaar. De medewerker kan gebruik maken van één dag begeleiding per week in ons trainingscentrum in Maarssen.

Vrijstellingen
Op basis van de behaalde certificaten en/of diploma's van uw medewerker kan hij vrijstelling krijgen voor één of meerdere deelkwalificaties uit deze opleiding.

Is uw medewerker niet in het bezit van relevante certificaten en/of diploma's om vrijstelling te krijgen voor deze opleiding, maar heeft hij wel veel praktijk- en/of werkervaring? Dan kan hij zijn ervaring verzilveren in een officieel ervaringscertificaat (EVC). Het Dirksen MBO-College stelt op basis van het ervaringscertificaat een verkort mbo opleidingstraject voor uw medewerker samen.

Aanvang
Gehele jaar.

Trainingslocatie
Enkele modules worden in speciaal ingerichte trainingscentra verzorgd, waardoor de locatie niet altijd hetzelfde zal zijn.

Meer resultaten:

Gevonden in andere categorieën:

  Beroepen bekijk
  Opleidingen bekijk
  Particuliere opl. bekijk
  Instellingen bekijk
  Cursussen bekijk
  Vacatures bekijk
  Stages bekijk
  EVC-procedures bekijk
  Algemene informatie bekijk