/ home  

Terug

verkleinen vergroten

Werving en selectie: sollicitatiegesprekken afnemen
Natuurlijk zet iemand zijn beste beentje voor tijdens een sollicitatiegesprek. Maar hoe kom je erachter of de sollicitant daadwerkelijk geschikt is voor de functie? En hoe selecteer je überhaupt de meest geschikte persoon? Het maken van een goede beslissing na een sollicitatiegesprek is een belangrijke, maar vaak lastige taak. Het kan echter veel tijd en geld schelen als je de juiste keuze maakt. Daarom is het vanzelfsprekend van belang om tijdens het gesprek zoveel mogelijk relevante informatie boven tafel te krijgen over de geschiktheid van de kandidaat. Je wilt achterhalen of de kandidaat beschikt over de gewenste expertise, vaardigheden en talenten, maar het liefst ook wat diens persoonlijke doelen en motieven zijn. Het sollicitatiegesprek biedt daarvoor uitstekende kansen die je goed kunt leren benutten.Tijdens onze tweedaagse training Werving en selectie: sollicitatiegesprekken afnemen ga je aan de slag met vraagtechnieken en leer je non-verbale signalen te interpreteren. Je leert een gesprek initiëren, sturen en begrenzen. Daarnaast komt het benoemen en bespreekbaar maken twijfels over tekortkomingen aan bod. Samen met de andere deelnemers ga je verschillende gesprekssituaties oefenen. Je ontdekt dat je gespreksvaardigheden door het oefenen en de feedback van de trainer een positieve wending nemen.Onderwerpen


Effectieve selectiecriteria hanteren:

Het functieprofiel, de competentiecheck en prestatie-indicatoren.
Efficiënt CV's doornemen:

Tegenstrijdigheden en ontbrekende informatiescannen.
Een sollicitatiegesprek voorbereiden en vormgeven:

Doel, opbouw en inhoud.
Vaardigheden en competenties testen en herkennen:

Vragen voorbereiden en criteriumgericht interviewen.
Voorspellende informatie inwinnen:

De STAR(R)-methode.
Waarneming of interpretatie?:

Een objectief oordeel vormen, luisteren en antwoorden interpreteren.
Ethische en wettelijke vraagstukken:

Wat mag je wel en niet vragen? En waar mag je wel of niet op selecteren?
Valkuilen, belemmeringen en uitdagingen::

Waar kun je in een sollicitatiegesprek tegenaan lopen en hoe ga je daar vervolgens mee om?
Referenties nagaan:

Structuur en alternatieven.
ResultatenNa het volgen van de training:

  • ben je in staat effectiever sollicitatiegesprekken af te nemen;
  • kun je beter beoordelen of een kandidaat aansluit bij het opgestelde profiel voor de vacature en
  • weet je de regie te nemen en behouden over het gesprek.

LesmethodiekIn de training wisselen we af tussen concreet ervaren, experimenteren met gedrag en technieken, reflecteren en theorie verkennen. Hiermee sluit het trainingsprogramma goed aan op alle type deelnemers. Er zit veel actie in de training, zodat je daadwerkelijk ervaart wat het effect is van nieuw gedrag. Dit maakt de herkenning van succes mogelijk. Daarnaast benadrukken we dat iedereen verantwoordelijk is voor zijn of haar eigen groeiproces en hier het eigenaarschap over moet nemen. In onze training nodigen wij je uit om continue te reflecteren en verbanden te leggen met de praktijk. Ons streven is het inzicht te vergroten en je zélf de vertaalslag te laten maken. Dit zal de kans op werkelijke gedragsverandering vergroten.DoelgroepDeze training is bij uitstek geschikt voor HR-medewerkers of managers en recruiters die werving- en selectieprocedures begeleiden en regelmatig sollicitatiegesprekken afnemen. Herken je jezelf in één of meer van onderstaande punten?


  • Je wilt meer kennis en inzicht in systemen en structuren voor het voeren van goede selectiegesprekken
  • Je wilt in een vroeg(er) stadium een goed beeld krijgen van de potentie van sollicitanten
  • Je wilt jezelf trainen in gespreksvaardigheden als doorvragen en het gesprek sturen
  • Je wilt een balans zoeken tussen uitnodigend, maar formeel spreken

Deze lijst is natúúrlijk niet compleet: iedereen is immers anders. Waar wil jíj aandacht aan besteden op het gebied van werving en selectie?MaatwerkDe cursusomschrijving hierboven geeft een goede indicatie van hoe de training eruit zal komen te zien. Toch kan de inhoud iets verschillen per training, afhankelijk van de voorkennis, praktijkervaring en leerdoelen van de deelnemers. In individuele intakegesprekken voorafgaand aan de training worden de leerdoelen van de deelnemers geïnventariseerd. Op basis daarvan wordt het definitieve programma van de training bepaald.

Meer resultaten:

Gevonden in andere categorieën:

  Beroepen bekijk
  Opleidingen bekijk
  Particuliere opl. bekijk
  Instellingen bekijk
  Cursussen bekijk
  Vacatures bekijk
  Stages bekijk
  EVC-procedures bekijk
  Algemene informatie bekijk