/ home  

Terug

verkleinen vergroten

Predictive Profiling Diploma


DAG I
Predictive Profiling

Introductie
Methoden en technieken van Predictive Profiling
Geschiedenis van Predictive Profiling
Concepten en definities
Relevante processen en cycli

DAG II
Red Teaming

Methoden en technieken van Red Teaming
Security doelstellingen
Risicoposities
Geschiedenis en definitie van Red Teaming
Red Teaming toepassingen binnen security

DAG III
Het managen van Predictive Profiling

Analysemethoden en -technieken
Methoden en technieken van verdachte indicatoren
Analyse in proactieve security
Dreiging versus risico
Alpha- en bèta-kansen en de Rumsfeld Matrix
Radicalisering van Jihadisme

DAG IV
Leugens en detectie

De wetenschap achter leugendetectie
De praktijk van leugendetectie
Security Questioning in de praktijk
Controlled Cognitive Engagement (CCE)

DAG V
Blue Teaming praktijkdag

Methoden en technieken van Security Questioning
Standaard Operationele Procedure (SOP)
Ontwikkelen en implementeren van de SOP
Security Intelligence

DAG VI
Predictive Profiling en HRM

Predictive Profiling en Human Resource Management (HRM)

Predictive Profiling examentraining

DAG VII
Red Teaming Praktijkdag

Uitvoeren van een Red Teaming oefening op een locatie in Nederland

Predictive Profiling theorie-examen / Register Profiling Professional (RPP)

Wanneer u slaagt voor het (theoretische) examen, na afloop van de opleiding, ontvangt u het internationaal erkende diploma Predictive Profiling. U wordt ingeschreven in het Nationaal Beveiligingsregister en u ontvangt de titel Register Profiling Professional (RPP).

Predictive Profiling praktijkexamen / Certified Profiling Expert (CPE®)

Wanneer u het diploma Predictive Profiling heeft behaald kunt u ervoor kiezen tevens het praktijkexamen te doen. Met dit praktijkexamen toont u aan dat u de opgedane theoretische kennis ook in de praktijk kunt toepassen. Dit praktijkexamen bestaat uit het uitvoeren van een praktijkopdracht, het presenteren van deze opdracht en het verdedigen van uw conclusies voor de examencommissie. Als u het praktijkexamen met succes afrondt, kunt u zich inschrijven in het Nationaal Beveiligingsregister en mag u de titel Certified Profiling Expert (CPE®) achter uw naam zetten.

Wij bieden u (tegen een meerprijs) tijdens de opleiding de mogelijkheid om - onder persoonlijke en intensieve begeleiding van ervaren trainers - het dossier en de rapportage ten behoeve van dit praktijkexamen Predictive Profiling plus een Standaard Operationele Procedure (SOP) te maken. Hiermee kunt u Predictive Profiling in uw eigen organisatie implementeren.

Meer resultaten:

Gevonden in andere categorieën:

  Beroepen bekijk
  Opleidingen bekijk
  Particuliere opl. bekijk
  Instellingen bekijk
  Cursussen bekijk
  Vacatures bekijk
  Stages bekijk
  EVC-procedures bekijk
  Algemene informatie bekijk