/ home  

Terug

verkleinen vergroten

Visie Coachtraining


Inhoud training
Deze Visie Coachtraining gaat u opleiden in het coachen met Succes.

Tijdens de contacturen vinden er oefensessies plaats, de cursist maakt aan de hand van de bijeenkomsten een mini-portfolio. Dit portfolio gaat ‘beoordeeld’ worden door de trainers en de cursist ontvangt hierover feedback.

Bij volledige aanwezigheid en deelname aan de 4 cursusdagdelen en het inleveren van het mini-portfolio krijgt de cursist een certificaat van bekwaamheid: gezondheidscoach.

Het programma bevat de volgende onderdelen:

Ken jezelf:
Een goede coach weet uit ervaring hoe je tot prestatie en halen van doelen kunt komen.

Ken je cliënt:
De cliënten in onze sector zijn vooral gericht op het fit en slank willen voelen/zijn. Uw cliënt leren kennen door gesprekstechniek toe te passen en zo tot de motivatietrigger te komen.

Coachen in de praktijk:
In gesprek met de cliënt kunt u tot de kern en de mogelijkheden komen. In dit gesprek is het belangrijk
dat u uzelf bent en de cliënt zichzelf kan zijn en duidelijke doelen kunnen worden gesteld, een goed begin is immers
het “halve” werk.

Workshop Coachen met succes!
Als afsluiting van deze 3 dagdelen is er de coaching-workshop waarbij in rollenspel geoefend en getraind wordt in het coachend communiceren.

Meer resultaten:

Gevonden in andere categorieën:

  Beroepen bekijk
  Opleidingen bekijk
  Particuliere opl. bekijk
  Instellingen bekijk
  Cursussen bekijk
  Vacatures bekijk
  Stages bekijk
  EVC-procedures bekijk
  Algemene informatie bekijk