/ home  

Terug

verkleinen vergroten

Middenkaderfunctionaris Restauratie


Na het afronden van de opleiding Middenkaderfunctionaris Restauratie kun je aan de slag bij architecten- en adviesbureaus, de monumentenwacht, overheden en bouwbedrijven. Je beschikt over alle benodigde specialistische kennis op het gebied van bouwstijlen, bouwprocedures en financierings- en subsidieregelingen om restauratieprojecten succesvol te begeleiden.

Je bent verantwoordelijk voor het verzamelen, verwerken en integreren van alle benodigde informatie om het monument naar wens van de opdrachtgever te restaureren. Je stelt vast in welke staat het monument verkeert en voert bouwhistorisch onderzoek uit. Je zorgt dat de ontwerpen van het restauratieproject uitgewerkt zijn voor aanbesteding en het aanvragen van omgevingsvergunningen. Bij aanvang van een nieuw project maak je begrotingen, werktekening en zorg je voor een duidelijk plan van aanpak zo dat iedereen tijdens de restauratie weet wat hem te doen staat. Je stelt planningen op en bewaakt de voortgang hiervan. Je voert zowel tussentijdse kwaliteitscontroles als een eindcontrole uit ervoor te zorgen dat de restauratie voldoet aan de gestelde eisen.

Meer resultaten:

Gevonden in andere categorieën:

  Beroepen bekijk
  Opleidingen bekijk
  Particuliere opl. bekijk
  Instellingen bekijk
  Cursussen bekijk
  Vacatures bekijk
  Stages bekijk
  EVC-procedures bekijk
  Algemene informatie bekijk

Wordt gegeven aan:

ROC Friese Poort