/ home  

Terug

verkleinen vergroten

Informatiemanagement in de Publieke Sector


Informatiemanagement in de publieke sector – lesprogramma

DAG I

OCHTENDPROGRAMMA

De moderne informatiemanager in publieke organisaties

Het werkveld van informatiemanagement in de publieke sector
Informatiemanagement modellen: Looijen, BiSL en AIM (Amsterdams Informatiemanagement Model)
Toepassing van de verschillende informatiemanagement modellen: relatie met bedrijfsvoering, eigen vakgebied en IT
Rollen en samenwerking binnen en buiten informatiemanagement
Het speelveld van de informatiemanager in de publieke sector


MIDDAGPROGRAMMA
Trends in informatiemanagement

Uitdagingen van het informatiemanagement vakgebied
Naar een succesvolle invulling van de informatiemanagement rol
Het informatiemanagement werkveld in de publieke sector: actuele trends
3 relevante trends: dynamiek, scope en uitdagingen


PRAKTIJKCASE
Het speelveld van de informatievoorziening van de toekomst en de vertaling naar uw organisatie

Reflectie op veranderingen binnen uw organisatie met behulp van het Informatiemanagement Canvas


DAG II

OCHTENDPROGRAMMA
Informatieplanning, business cases, portfolio management

Doel van de informatieplanning
Business Informatie Planning (BIP), het Novius model voor de publieke sector
Uitgangspunten en vrijheidsgraden
Het belang van business cases
Opstellen van business cases
Soorten baten (kwalitatief en kwantitatief)
Van business case naar projecten
Het belang van portfolio management
De rol van informatie en IT in business innovatie, business strategie en bedrijfsvoering
Succescriteria van portfolio’s


MIDDAGPROGRAMMA
Story telling voor de informatiemanager

Diepgaand begrip van de klant
Gebruik van verhalen (story telling) bij het inventariseren van behoeften
Story listening: wat is een verhaal? Hoe luistert u naar verhalen? Hoe voert u een verhalend gesprek?
Hoe plaatst u story telling in het perspectief van verandering in uw organisatie?
Vertalen van verhalen naar klantbehoeften (gebruik methode behoeftestelling)
Hoe past u story telling toe? Wanneer werkt het wel en wanneer werkt het niet?


DAG III

OCHTENDPROGRAMMA
Regie en opdrachtgeverschap van projecten

Waarom gaan (publieke) IT-projecten vaak mis?
Oorzaken van volhouden in falende projecten
Projectbeheersing en inperken van escalerend commitment
CASE: escalerend commitment
Effectieve methoden en technieken voor het voorkomen van projectescalatie
Het gevaar van grootschalig denken
Het belang van nieuwe investerings/financieringsmodellen
De menselijke factor in beheersing van projecten
Het potentieel van lean en agile


MIDDAGPROGRAMMA
Agile & Lean voor de informatiemanager in de publieke sector

Het agile en lean gedachtegoed
Waarom is de agile en lean denkwijze interessant voor een informatiemanager?
Wat zijn de essenties van agile en lean?
Wat betekent dit voor een informatiemanager?


PRAKTIJKCASE
De voordelen van Agile & Lean in de publieke sector

DAG IV

OCHTENDPROGRAMMA
Adviseren voor de informatiemanager in de publieke sector

Wat is adviseren?
Het adviesproces voor de informatiemanager
Adviesstijlen
Communicatiestijlen


PRAKTIJKCASE
Praktische oefeningen om advies- en invloedstijlen beter onder de knie te krijgen

MIDDAGPROGRAMMA
Lean verandermanagement voor de informatiemanager in de publieke sector

De Lean Change Management aanpak: waarom is deze relevant voor informatiemanagement?
Hoe creëert u een gedragen verandering?
Wat is het startpunt van de verandering en welke principes past u vervolgens toe?
Hoe speelt u in op (nieuwe) inzichten terwijl de implementatie van de verandering wordt volbracht?
Wie betrekt u bij de verandering?
Vertalen van de behoefte van uw organisatie aan de hand van het Lean Change Management Canvas


GASTLEZING
Informatiemanagement en de politieke context

DAG V

OCHTENDPROGRAMMA
Datamanagement en digitalisering van Informatiemanagement in publieke organisaties

Datamanagement en beleid
Data- en gegevensmanagement
De rol en waarde van data binnen organisaties in de publieke sector
Waarom datamanagement?
Datamanagement en strategische uitdagingen
Maak diensten beter met data
Het datamanagement framework
Data governance en de toepassing binnen de publieke sector
Doelen en missies in het data governance beleid
Informatiebehoeften binnen publieke organisaties
Wie is verantwoordelijk voor data?


MIDDAGPROGRAMMA
Van digitalisering naar dataficatie

Datakwaliteit
Inzicht in de datastromen vanuit de verschillende bronnen
Eisen en wensen van de gebruikers van data
Inzicht in de verschillende soorten data
Verwerking en beveiliging van data
Eisen aan de data binnen publieke organisaties
Inzicht in de grootste risico’s en bedreigingen
Interne en externe bedreigingen van publieke organisaties
Data integriteit en wet- en regelgeving op het gebied van data
Open data en Big Data
Predictive analytics, te voorspellen op basis van data

Meer resultaten:

Gevonden in andere categorieën:

  Beroepen bekijk
  Opleidingen bekijk
  Particuliere opl. bekijk
  Instellingen bekijk
  Cursussen bekijk
  Vacatures bekijk
  Stages bekijk
  EVC-procedures bekijk
  Algemene informatie bekijk