/ home  

Terug

verkleinen vergroten

AD Tuinbouwmanagement


Elk studiejaar is opgebouwd uit vier perioden van tien weken waarin je verschillende thema's of een praktijkgedeelte volgt. Elk thema is een afgerond geheel van:
hoor- en werkcolleges,
gastcolleges,
projectonderwijs,
practica,
excursies,
werk- en projectgroepen
Je werkt in groepjes aan praktijkopdrachten (meestal met externe opdrachtgevers) of zoekt met elkaar een oplossing voor een praktijkprobleem. Daarnaast volg je trainingen en bereid je je voor op college of projecten.

Studiebegeleiding
Iedere student heeft gedurende zijn studie een eigen coach. Deze coach bespreekt per periode de stand van zaken en de vorderingen met de student. De coach is ook vraagbaak bij eventuele knelpunten en kan de student veelal doorverwijzen naar de collega's die mogelijk een antwoord op de betreffende vraag hebben.

Hogeschool Inholland Delft is een relatief kleine hogeschool waar het goed toeven is. Door de korte lijnen verloopt de communicatie met de docenten goed. Docent en student weten elkaar altijd te vinden. Bij onze tuinbouwopleidingen spreken wij af dat wij (docent+student) een aantal jaren samen optrekken om tot een mooie afronding met een wel verdiend diploma te komen.

Studiebelasting:
De Associate degree Tuinbouwmanagement van Hogeschool Inholland Delft is een tweejarige opleiding in voltijd. Elk studiejaar is verdeeld in vier perioden van tien weken. Per studieweek moet je rekenen op een gemiddelde studiebelasting van veertig uur. Het eerste jaar ben je veel op school. Deze tijd besteed je onder meer aan:
colleges,
begeleid werken,
trainingen,
projecten,
groepsopdrachten,
zelfstudie,
gastcolleges en excursies,
werkveldbezoeken.
In het tweede jaar loopt je minimaal 3 dagen stage per week bij een tuinbouwbedrijf. Met een normale studie-inspanning kun je de opleiding in twee jaar afronden.

Meer resultaten:

Gevonden in andere categorieën:

  Beroepen bekijk
  Opleidingen bekijk
  Particuliere opl. bekijk
  Instellingen bekijk
  Cursussen bekijk
  Vacatures bekijk
  Stages bekijk
  EVC-procedures bekijk
  Algemene informatie bekijk

Wordt gegeven aan:

Hogeschool Inholland