/ home  

Terug

verkleinen vergroten

Middelbare verlichtingstechniek (NSVV gecertificeerd)


Tijdens de opleiding Middelbare Verlichtingstechniek wordt de deelnemer de basiskennis van alle relevante aspecten ten aanzien van het ontwerpen en berekenen van verlichtingssystemen met standaardoplossingen bijgebracht. Hierbij wordt kennis gemaakt met de huidige inzichten in de verlichtingstheorie, de voorschriften, het gebruik van de laatste technische ontwikkelingen in armaturen en hun toepassingen en een optimalisering van het energieverbruik in de verlichting. De volgende onderwerpen komen aan bod:

Inleiding
Hierbij zal een korte opfrissing gegeven worden van de benodigde wiskunde en goniometrische vaardigheden.

Lichttheorie en lichttechnische begrippen en eenheden
Begrippen van belang voor het optimaal ontwerpen en berekenen van installaties.
Zoals: luminantie, verlichtingssterkte, berekening volgens de punt methode, reflectie, absorptietransmissie, verlichtingsrendement. De lichttechnische aspecten die een juiste keuze beïnvloeden zullen hierbij betrokken worden zoals kleurtemperatuur, verblindinghinder, weergave-index, contrastwerking, depreciatiefactor.

Licht en de mens
Bij dit onderdeel worden de theorieën tijdens deze cursus behandeld, in relatie gebracht tot de mens en het gebruik en het ervaren van licht. Essentieel voor het maken van een verlichtingsplan. Aan de orde komt visuele waarneming, licht en zicht, gezondheidseffecten, normen en richtlijnen.

Berekenen van verlichtingsinstallaties
Polair lichtsterktediagram, berekening volgens de lichtstroom methode, berekening van algemene verlichting, berekening met behulp van software programma’s.

Lichtbronnen
Methoden van lichtopwekking, lichttechnische kenmerken van lampen, diverse lampen, zoals halogeen, hogedruk, kwik, menglicht, lagedruk kwik, hoge en lagedruk natrium, inductielampen.

Verlichtingsarmaturen
Lichtsterkte verdeling, rooster, warmte huishouding, isolatie van apparatuur, ventilatiesystemen.

Regelsystemen en veiligheidsbepalingen
Regelsystemen voor verlichtingsinstallaties, dimmen van diverse lampen, veiligheidsbepalingen.

Functionele eisen voor binnenverlichting
Verlichtingssterkte, luminantieverhoudingen, lichtkleur en kleurweergave, noodverlichting.

Meten van verlichtingsinstallaties
Het meten van verlichtingssterkte en luminantie.

Energie en kostenbesparing
Renovatie, verlichtingsrendement onderhoudsysteem, energie besparing en kosten calculatie.

Wetten en regels

Onderhoud en storingen

Praktische richtlijnen voor binnenverlichting
Projecteren van installaties, kantoor, winkel beveiligingsverlichting, bedrijfsruimten, buiten en beveiligingsverlichting.

Practica en demonstraties
De lessen zullen worden afgesloten door demonstraties in practica en het verrichten van lichtmetingen.

Noodverlichting

Meer resultaten:

Gevonden in andere categorieën:

  Beroepen bekijk
  Opleidingen bekijk
  Particuliere opl. bekijk
  Instellingen bekijk
  Cursussen bekijk
  Vacatures bekijk
  Stages bekijk
  EVC-procedures bekijk
  Algemene informatie bekijk