/ home  

Terug

verkleinen vergroten

Cursus vca basisveiligheid


Veiligheid, gezondheid en welzijn op het werk krijgen de laatste jaren steeds meer aandacht. De Arbo-wet benadrukt dat dit een zaak is van zowel werkgever als werknemer. Volgens die wet moeten werkgevers voldoende voorlichting en onderricht over de werkomstandigheden geven.

Tijdens de cursus VCA Basisveiligheid komen de aspecten veiligheid, veiligheidswetgeving (Arbo-wet), risico’s en ongevallenpreventie aan de orde. Verder komen gevarenbronnen, gevaarlijke stoffen, werken in besloten ruimten, brandveiligheid en metingen aan bod. Ten slotte is er aandacht voor ongevallen, gevaren bij lassen, gereedschappen, machines, hijswerkzaamheden en persoonlijke beschermingsmiddelen.

Meer resultaten:

Gevonden in andere categorieën:

  Beroepen bekijk
  Opleidingen bekijk
  Particuliere opl. bekijk
  Instellingen bekijk
  Cursussen bekijk
  Vacatures bekijk
  Stages bekijk
  EVC-procedures bekijk
  Algemene informatie bekijk