/ home  

Terug

verkleinen vergroten

(SW6) Stuurman/werktuigkundige zeevisvaart


Van een beginnende stuurman/werktuigkundige zeevisvaart SW6 wordt verwacht dat hij:
het schip reisklaar maakt;
assisteert bij het uitzetten van de navigatieroute;
het schip manoeuvreert;
assisteert bij het meren, ontmeren en ankeren;
navigatiewacht loopt;
vis vangt en verwerkt;
adequaat handelt in nautische noodsituatie en bij calamiteiten;
onderhoud en reparaties uitvoert;
aan boord verblijft en werkt. 

De Opleiding bevat de volgende vakken/kerntaken:
• Navigatie
• Vangt en verwerkt vis op vissersschepen
• Onderhoud en beheer technisch bedrijf
• Functioneren op een schip
• Safety:

Alsmede de algemene vakken:
• Nederlands
• Rekenen/wiskunde
• Engels

Naast de opleiding dient u nog de volgende certificaten te behalen (de kosten van deze cursussen zijn niet in de prijs van de opleiding opgenomen):
Basic Safety Training (via DHTC, kosten zijn niet in de cursusprijs opgenomen)
Medical First Aid en Medical Care (kosten zijn niet in de cursusprijs opgenomen)
Security Awareness training (ISPS) STCW certificaat (of SSO)
- Designated Security Duties (ISPS) STCW certificaat (of SSO)
Marcom B (kosten zijn niet in de cursusprijs opgenomen)
Visserijkunde I en II (de kosten voor deze studieonderdelen zijn wél bij de prijs inbegrepen)

Vaartijd
Een stage van 180 vaardagen maakt onderdeel uit van de opleiding.

Tijdens deze stage moet een goedgekeurd stageboek worden bijgehouden.

Meer resultaten:

Gevonden in andere categorieën:

  Beroepen bekijk
  Opleidingen bekijk
  Particuliere opl. bekijk
  Instellingen bekijk
  Cursussen bekijk
  Vacatures bekijk
  Stages bekijk
  EVC-procedures bekijk
  Algemene informatie bekijk