/ home  

Terug

verkleinen vergroten

Certified Data Science Professional


De docenten nemen u mee in de wereld van R met R-Studio in de Datamine R™ toolbox. Behandeld worden samples, steekproeven en de meest gangbare hypothese testen.

Als data scientist heeft u kennis nodig van de basisideeën van programmeer concepten voor Big Data. Naast objectoriëntatie zijn ook Big Data concepten als map reduce van belang. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van python. Vervolgens krijgt u een introductie in de theorie van het nemen van steekproeven met daarnaast een introductie in Social Network Analysis en visualisatie met Gephi en Mondrian. De trainers introduceren u in de meest gangbare machine learning algoritmen van dit moment. Aan de hand van een classificatietool wordt, in zowel python als R via de CRISP methodologie, langs de stappen gelopen die nodig zijn om tot een voorspellend model te komen.

Een volledige dag zal gewijd worden aan textmining en Natural Language Processing. Met python Natural Language Toolkit (NLTK) worden de mogelijkheden onderzocht voor het analyseren van teksten. In een volledige dag leert u hoe de wereld van Big Data opslag eruit ziet en bent u in staat een keuze te maken voor een van de systemen bij de start van een Big Data project. Daarnaast krijgt u een introductie op web 3.0 semantic search waarin concepten als Resource Descripting Framework en de querytaal SPARQL aan bod komen.

Daarnaast zal er een volledige dag besteed worden aan Data Cleaning en GIS. Hoe gaat u bijvoorbeeld om met missing data, outliers, etc.? Hoe visualiseert u de data om snel inzicht te krijgen? Wat kunt u met GIS Openstreet map? Aan de hand van verschillende achterliggende theorieën wordt Data Science in het bedrijf behandeld. Aan bod komen analytics at work, het Delta model en het Maturity model.

Meer resultaten:

Gevonden in andere categorieën:

  Beroepen bekijk
  Opleidingen bekijk
  Particuliere opl. bekijk
  Instellingen bekijk
  Cursussen bekijk
  Vacatures bekijk
  Stages bekijk
  EVC-procedures bekijk
  Algemene informatie bekijk