/ home  

Terug

verkleinen vergroten

Communicatie


Praktijkgericht leren staat bij Tio centraal: leren door doen dus! Zo'n 55% van de opleiding Communicatie staat in het teken van de praktijk. Het studieprogramma is opgezet in overleg met brancheverenigingen, netwerkorganisaties en experts uit de praktijk. Hierdoor sluit het aan bij de behoefte van de branche en bij de laatste trends.

[/b]Vakkenpakket[/b]

Hieronder staan de modules en projecten die je volgt bij de opleiding Communicatie van Tio. Het vakkenpakket is opgedeeld in vijf domeinen: corporate communicatie & PR, media & digitale marketing, branding & concepting, management & ondernemerschap, professionale ontwikkeling en praktijkgericht onderzoek.

[/b]Keuzemogelijkheden[/b]

Je kunt 40% van de inhoud van je opleiding zelf inrichten: je kiest je eigen stageplek, de minor(en), je afstudeerthema en je rol bij projecten.

[/b]Communicatie (35 EC)*[/b]

Met jouw kennis van trends en ontwikkelingen ontwikkel je communicatiestrategieën die aansluiten bij de doelstellingen van de organisatie. Jij kan als de beste interne en externe communicatiedoelgroepen informeren, adviseren, verbinden en overtuigen. Je weet weerstand om te buigen om zo commitment, consensus en draagvlak te creëren. In de PR-week leer je in de praktijk hoe je interviews voorbereid, wat een goede mediaboodschap is en hoe je omgaat met lastige vragen.

[/b]Media & digitale marketing (20 EC)*[/b]

Je leert meer over storytelling, SEO teksten, copywriting, videoproductie en fotografie, en bent in staat creatieve content te creëren. Je weet hoe je doelgroepen moet benaderen en welke media-inzet hiervoor nodig is.

[/b]Branding & concepting (25 EC)[/b]

Je leert om customer journeys in kaart te brengen om communicatiedoelgroepen tot in de detail te leren kennen en zo in te kunnen spelen op de touchpoints van deze journey. De kennis over de doelgroep gebruik je om tot een concept te komen voor communicatiemiddelen en -belevingen. Tijdens de Branding week zet je de waarden van een bedrijf om in een identiteit en imago, inclusief logo en merknaam.

[/b]Internationaal management en ondernemerschap (35 EC)*[/b]

Je bent op de hoogte van de laatste trends en ontwikkelingen en ziet kansen in de markt. Je zet je kwaliteiten als ondernemer nationaal en internationaal in om toegevoegde waarde te creëren voor klanten en overige stakeholders. Je leert hoe je meerwaarde levert door het ontwikkelen van innovatieve dienstverlening gericht op het creëren van meerwaarde voor klanten, investeerders, contractanten en opdrachtgevers. Daarnaast kan je diverse rollen aannemen als medewerker, manager, ondernemer of leider.

[/b]Professionale ontwikkeling (80 EC)*[/b]

Je ontwikkelt je advies-, communicatie- en managementvaardigheden. Je leert om te gaan met culturele verschillen binnen een organisatie of team. Tijdens de internationale studiereis bezoek je toonaangevende bedrijven en volg je internationale colleges bij partneruniversiteiten. Tijdens de (internationale) stages breng je het geleerde in praktijk en doe je werkervaring op. Je loopt twee stages van minimaal 13 weken. Daarnaast volg je één of twee minors om je te specialiseren of je kennis te verbreden.

[/b]Praktijkgericht onderzoek (45 EC)*[/b]

In je afstudeerproject komt alles wat je geleerd hebt samen. Bij Onderzoeksvaardigheden en Methoden en technieken leer je hoe je praktisch onderzoek uitvoert.

[/b]Optioneel[/b]

Onderstaande keuzevakken zijn facultatief en dus geen verplichting.

Meer resultaten:

Gevonden in andere categorieën:

  Beroepen bekijk
  Opleidingen bekijk
  Particuliere opl. bekijk
  Instellingen bekijk
  Cursussen bekijk
  Vacatures bekijk
  Stages bekijk
  EVC-procedures bekijk
  Algemene informatie bekijk

Wordt gegeven aan:

Tio Business School