/ home  

Terug

verkleinen vergroten

Makelaardij en Vastgoed


Praktijkgericht leren staat bij Tio centraal: leren door doen dus! Zo'n 55% van de opleiding Makelaardij en Vastgoed staat in het teken van de praktijk. Het studieprogramma is opgezet in overleg met brancheverenigingen, netwerkorganisaties en experts uit de praktijk. Hierdoor sluit het aan bij de behoefte van de branche en bij de laatste trends.

[/b]Vakkenpakket[/b]

Hieronder staan de modules en projecten die je volgt bij de opleiding Makelaardij en Vastgoed van Tio. Het vakkenpakket is opgedeeld in vijf domeinen: vastgoed en ruimtelijke omgeving, recht & ethiek, management & ondernemerschap, professionale ontwikkeling en praktijkgericht onderzoek.

[/b]Keuzemogelijkheden[/b]

Je kunt 40% van de inhoud van je opleiding zelf inrichten: je kiest je eigen stageplek, de minor(en), je afstudeerthema en je rol bij projecten.

[/b]Vastgoed en ruimtelijke omgeving (50 EC)*[/b]

Locatieontwikkeling, taxeren, bouwkunde, juridische en financiële aspecten, creativiteit: alles komt aan bod tijdens de vastgoedweek. Je stelt als vastgoedprofessional rapporten op over de bouwtechnische aspecten van een object als onderdeel van de vastgoedwaardebepaling en vastgoeddiensten. Je kunt als de beste beleggers en overheden adviseren door een plan uit te werken voor renovatie of herontwikkeling van bestaande vastgoedobjecten. In de Salesweek leren salesprofessionals jou de kneepjes van succesvol verkopen en onderhandelen.

[/b]Recht & Ethiek (30 EC)*[/b]

Bij domein Recht en Ethiek leer je hoe je wet- en regelgeving moet gebruiken voor planontwikkeling. Je stelt een plan op met voorwaarden voor de realisatie van een vastgoedobject, denk aan verwerving van grond, vergunningen en contractafsluiting. Je kan daarnaast overeenkomsten afsluiten voor o.a. koop/verkoop en huur/verhuur.

[/b]Management en Ondernemerschap (35 EC)*[/b]

Je bent op de hoogte van de laatste trends en ontwikkelingen en ziet kansen in de markt. Je zet je kwaliteiten als ondernemer nationaal en internationaal in om toegevoegde waarde te creëren voor klanten en overige stakeholders. Je leert hoe je meerwaarde levert door het ontwikkelen van innovatieve dienstverlening gericht op het creëren van meerwaarde voor klanten, investeerders, contractanten en opdrachtgevers. Daarnaast kan je diverse rollen aannemen als medewerker, manager, ondernemer of leider.

[/b]Professionale ontwikkeling (80 EC)*[/b]

Je ontwikkelt je advies-, communicatie- en managementvaardigheden. Je leert om te gaan met culturele verschillen binnen een organisatie of team. Tijdens de internationale studiereis bewonder je toonaangevende gebouwen en vastgoedprojecten (in aanbouw). Tijdens de (internationale) stages breng je het geleerde in praktijk en doe je werkervaring op. Je loopt twee stages van minimaal 13 weken. Daarnaast volg je één of twee minors om je te specialiseren of je kennis te verbreden.

[/b]Praktijkgericht onderzoek (45 EC)*[/b]

In je afstudeerproject komt alles wat je geleerd hebt samen. Bij Onderzoeksvaardigheden en Methoden en technieken leer je hoe je praktisch onderzoek uitvoert.

[/b]Optioneel[/b]

Onderstaande keuzevakken zijn facultatief en dus geen verplichting.

Meer resultaten:

Gevonden in andere categorieën:

  Beroepen bekijk
  Opleidingen bekijk
  Particuliere opl. bekijk
  Instellingen bekijk
  Cursussen bekijk
  Vacatures bekijk
  Stages bekijk
  EVC-procedures bekijk
  Algemene informatie bekijk

Wordt gegeven aan:

Tio Business School