/ home  

Terug

verkleinen vergroten

Functioneel Beheer in de Publieke Sector


DAG I
Functioneel beheer en het BiSL raamwerk

Functioneel Beheer in de Publieke Sector: inleiding
Business informatiemanagement en de Functioneel Beheerder
BiSL, het raamwerk voor Business Informatiemanagement
Uitvoerende, sturende en richtinggevende processen
Processen van Functioneel Beheer
Relatie tussen BiSL en de andere beheermodellen: ASL, het raamwerk voor applicatiemanagement en ITIL, het raamwerk voor IT-servicemanagement
Business IT Alignment
Negenvlaksmodel
Informatiemanagement in het negenvlak
Toepassingen negenvlaksmodel

DAG II
Functioneel Beheer – ondersteunen van het gebruik

Het proces gebruikersondersteuning
Call registratie en afhandeling
Tooling
De rol van key-users in het proces gebruikersondersteuning
Communicatie met de gebruikers
Het proces beheer bedrijfsinformatie
Databeheer en BiSL
Autorisatiebeheer
Informatiebeveiliging
Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
Het proces operationele IT-aansturing
Regie op het gebruik van cloud computing
Dienstverleningsovereenkomsten/Service Level Agreements (SLA)
Het belang van SLA's bij het operationeel aansturen van IT-leveranciers

DAG III
Functioneel Beheer – vernieuwen van de informatievoorziening

Wat moet het nieuwe of vernieuwde informatiesysteem gaan doen en hoe moet het werken (requirements)?
De rol van de Functioneel Beheerder bij het opstellen en analyseren van requirements
Het requirementsproces op hoofdlijnen
Het functioneel ontwerp
Waterval en Agile-aanpak
Het proces Wijzigingsbeheer
Kiezen voor standaardpakketten of maatwerk
Projectmatig werken
Scrum in vogelvlucht
Rollen in het Scrumteam
DevOps in de organisatie

Dag IV
Functioneel Beheer – invoeren van nieuwe of vernieuwde informatievoorziening

Toetsen en testen
Ontwikkelen en beheren van acceptatie criteria
Risicoanalyse en de impact op de test
Product- en proceskwaliteit
Testsoorten: acceptatietesten als Functionele Acceptatie Test, Gebruikers Acceptatie Test en de Exploitatietest
Testontwerptechnieken
Releasematig werken
Continuous integration en automatisch testen
Transitie voorbereiden
Transitie op de nieuwe of gewijzigde informatievoorziening in gebruik nemen
Valkuilen bij transities

DAG V
Verbeteren van de processen en de organisatie van Functioneel Beheer

Verbeteren van de BiSL-processen
BiSL zelfevaluatie
Volwassenheidsniveau van de processen
Analyse en besluitvorming
Implementatieplan
Meten van de implementatie van BiSL-processen
Lean
Kanban
De Functioneel Beheerder: taken en bevoegdheden
De Functioneel Beheerder: competenties
Werklast
Organisatie van de ophanging van Functioneel Beheer in de organisatie: gecentraliseerd, gedecentraliseerd, gedetacheerd of gedelegeerd
Hulpmiddelen
Samenwerking Functioneel Beheerder en informatiemanager
BiSL Next

Meer resultaten:

Gevonden in andere categorieën:

  Beroepen bekijk
  Opleidingen bekijk
  Particuliere opl. bekijk
  Instellingen bekijk
  Cursussen bekijk
  Vacatures bekijk
  Stages bekijk
  EVC-procedures bekijk
  Algemene informatie bekijk