/ home  

Terug

verkleinen vergroten

Training Werkbegeleiding


De training wordt gegeven op drie dagdelen en wordt afgerond met een eindopdracht. De volgende thema’s komen aan bod:
De taken van de werkbegeleider, samenwerken met school, eigen competenties en leerwensen.
De eerste fase van het begeleidingstraject: kennismaken met de stagiaire, scheppen van een goed leerklimaat, afstemmen op leerstijlen.
De tweede fase van het begeleidingstraject: begeleiden tijdens het werk en bij praktijkopdrachten, geven van feedback, voeren van reflectiegesprekken, laten formuleren van leerdoelen en creëren van leersituaties.
De derde fase van het begeleidingstraject: waarderen met behulp van waarderingsinstrumenten, afronden van het leerproces.

De kracht van deze training
Tijd om te oefenen: ‘Ik kreeg op een prettige manier inzicht in mijn eigen handelen, en kan dat weer vertalen naar de begeleiding van stagiaires.’
Gebruik van beeldmateriaal: “Er was een goede afwisseling tussen filmpjes, schrijfmomenten en rollenspel.”
Concrete afstemming op de inhoud van de opleiding van de stagiaire: "Fijn dat er gewerkt wordt met dezelfde instrumenten als waarmee we onze stagiaires begeleiden".
Afsluiting met een praktijkopdracht: "In deze eindopdracht word je uitgedaagd daadwerkelijk toe te passen wat je geleerd hebt".
U ontvangt een certificaat bij 100 % aanwezigheid en als u aan de eindopdracht heeft voldaan.

De kracht van deze training
Tijd om te oefenen: ‘Ik kreeg op een prettige manier inzicht in mijn eigen handelen, en kan dat weer vertalen naar de begeleiding van stagiaires.’
Gebruik van beeldmateriaal: “Er was een goede afwisseling tussen filmpjes, schrijfmomenten en rollenspel.”
Concrete afstemming op de inhoud van de opleiding van de stagiaire: "Fijn dat er gewerkt wordt met dezelfde instrumenten als waarmee we onze stagiaires begeleiden".
Afsluiting met een praktijkopdracht: "In deze eindopdracht word je uitgedaagd daadwerkelijk toe te passen wat je geleerd hebt".
U ontvangt een certificaat bij 100 % aanwezigheid en als u aan de eindopdracht heeft voldaan.

Meer resultaten:

Gevonden in andere categorieën:

  Beroepen bekijk
  Opleidingen bekijk
  Particuliere opl. bekijk
  Instellingen bekijk
  Cursussen bekijk
  Vacatures bekijk
  Stages bekijk
  EVC-procedures bekijk
  Algemene informatie bekijk