/ home  

Terug

verkleinen vergroten

Cursus Wiskunde A (HAVO)


Zelfstudie
Je kunt rekenen op 4 uur zelfstudie bij iedere les.

Certificaat
Als je voldaan hebt aan de aanwezigheidsplicht van 75% ontvang je aan het einde van de cursus een certificaat van deelname. Let wel op dat dit geen officieel erkend certificaat is voor toelating tot een studie. Weet je nog niet welk examen je wilt gaan afleggen? Lees dan eerst de informatie door over alle afsluitende examens.

Blok 1
Basisvaardigheden wiskunde
rekenregels, verhoudingen, rekenen met percentages en snelheden

Blok 2
Functies en grafieken
lineaire-, machts-, wortel-, gebroken, exponentiële en logaritmische functies

Blok 3
Kansrekening
telproblemen, permutaties en combinaties, kansrekening, som- complement- en productregel, binomiale verdeling

Blok 4
Statistiek
steekproeven, centrum- en spreidingsmaten, normale verdeling

Blok 5
Examenvoorbereiding

Meer resultaten:

Gevonden in andere categorieën:

  Beroepen bekijk
  Opleidingen bekijk
  Particuliere opl. bekijk
  Instellingen bekijk
  Cursussen bekijk
  Vacatures bekijk
  Stages bekijk
  EVC-procedures bekijk
  Algemene informatie bekijk