/ home  

Terug

verkleinen vergroten

Cost Estimating Foundation


DAG I
Cost Engineering – introductie

Cost Engineering is het domein binnen engineering dat zich toelegt op het managen van de projectkosten. Dit omvat activiteiten zoals begrotingen, kosten controle, voorspellingen, risico analyses, etc. Cost engineers budgetteren, plannen en monitoren technische projecten. Ze zoeken daarbij een optimale balans tussen kosten, kwaliteit en beperkingen in tijd. Na afloop van de eerste dag heeft u de basiselementen van cost engineering, zoals begrotingen, kosten controle en kosten planning onder de knie. U bent in staat om rapporten rond cost engineering te begrijpen in functie van uw technische project of shutdown. De volgende onderwerpen komen aan bod:

- De rol van de cost engineer in de organisatie
- Cost estimation, cost control en planning: basis definities
- Cost engineering: bronnen
- Wat bepaalt de nauwkeurigheid van begrotingen?
- Begrotingen
- De rol van kostenbegrotingen in elke fase van de levenscyclus van een project
- Definities bij kostenbegrotingen
- Value Engineering begrijpen

DAG II
Cost Estimating ofwel kosten begroten

Cost estimating ofwel kosten begroten is een benadering van de kosten van een technisch project. Een kostenbegroting is het resultaat van het kostenbegrotingsproces. Dit resulteert in een totaal bedrag, dat vaak opgesplitst is in verschillende onderdelen. Problemen met overschrijdingen kunnen door correcte kostenbegrotingen vermeden worden. Na de tweede dag kunt u op basis van de theorie en de oefeningen zelf kostenbegrotingen opstellen en ze ook sneller en beter interpreteren. De inzichten kunnen onmiddellijk in uw bedrijf in praktijk worden gebracht. De volgende onderwerpen komen aan bod:

- Methodes voor het uitvoeren van begrotingen
- Voorbeeldcases en oefeningen voor de verschillende technieken van estimating

DAG III
Factor Estimating – methoden

Factor Estimating is een techniek die het mogelijk maakt een begroting voor een technisch project of shutdown op te stellen met een beperkte nauwkeurigheid, maar toch voldoende juist om een go/no go beslissing te kunnen nemen. Er wordt gebruik gemaakt van vuistregels, modellen en historische databases om kostengegevens in te schatten. Voorbeelden zijn kosten per m² voor een bepaald type gebouw, of prijzen van een vergelijkbare installatie. Na de derde dag kunt u de verschillende aspecten van Factor Estimating toepassen om beslissingen op te baseren, en kunt u ook de inschattingen van anderen beter beoordelen. De volgende onderwerpen komen aan bod:

- Methodes voor Factor Estimating - introductie
- Voor- en nadelen
- Methoden
- Case 1: zelf een Factor Estimate opstellen
- Case 2: begroting opstellen met de kwantitatieve methode
- Alleen op basis van project parameters
- Schattingen voorbereiden op basis van de kwantitatieve methode
- Begrotingen voor equipment

Dag IV
Estimating of Engineering – het begroten van technische projecten

Estimating of engineering, ofwel het begroten van technische projecten, focust op het effectief inschatten van de werkelijke kosten van een technisch project of shutdown. Het engineeringsproces bepaalt niet alleen de kosten door de aard van het design, maar het proces zelf maakt ook deel uit van de project kosten. Na dag 4 kunt u de kostenrisico's van technische projecten correct inschatten. Samen met de begrotingsmethodes uit de vorige lessen bent u in staat om op het engineering gedeelte van uw projecten een bedrag te plakken. U kunt dus betere en meer realistische inschattingen maken, en ook het werk van anderen op dit gebied beter inschatten. De volgende onderwerpen komen aan bod:

- Begroten van technische projecten
- Engineering activiteiten in de verschillende fases
- Methodes van ramen van engineering
- Oefeningen

N.B. In elke oefening ligt de focus op een andere methode in een andere fase

Meer resultaten:

Gevonden in andere categorieën:

  Beroepen bekijk
  Opleidingen bekijk
  Particuliere opl. bekijk
  Instellingen bekijk
  Cursussen bekijk
  Vacatures bekijk
  Stages bekijk
  EVC-procedures bekijk
  Algemene informatie bekijk