/ home  

Terug

verkleinen vergroten

Business Process Management (BPM) in de praktijk


Business Process Management (BPM) – introductie
The 'new' normal: hoe de wereld is veranderd
Business Process Management (BPM): eigenschappen en waarde
De essentie van informatie
Business Process Management (BPM): de relatie met Enterprise Information Management (EIM)


Hoe start u met een procesmanagement project?
De business case begrijpen
Verzamelen van de juiste mensen in het project team
De rol van het project team en de belanghebbenden
De rol van de business analist
Informatie- en organisatieprocessen identificeren
Documenteren van project activiteiten: het hoe en waarom
De vaardigheden die het project team moet ontwikkelen
Praktijkvoorbeelden
Procesmanagement project: lessons learned
Oefening: maak de business case


Business analysis – begin bij het begin
De rol van de business analist en de informatie analist
Herkennen van een proces en de uitkomst daarvan
Interviews en andere technieken voor proces- en informatieanalyse
Van 'as is' naar 'to be'
Oefening: het gebruik van analyse technieken


Business Process Management (BPM) – flowcharting en procesmodellering
De eigenschappen en waarde van flowcharting (stroomschema's)
Flowcharting: standaarden en praktijkvoorbeelden
Oefening: een stroomschema maken
Procesmodellering: eigenschappen, standaarden en waarde
Oefening: een procesmodel maken
Vergelijking flowcharting met procesmodellering


Verandermanagement

Waar het echt om gaat bij verandering
Stakeholder analyse en verandermanagement
Hoe om te gaan met weerstand en de organisatie cultuur
Het belang van governance, transparantie en mandaat
De behoefte aan continue verandering
Change management: praktijkvoorbeelden
Praktijkvoorbeeld: it's about the people!
Oefening: maak een veranderstrategie


Procesmanagement technieken
Het principe van elke methodiek
Six Sigma, Lean en andere methodieken
HPS, RACI, rollen en verantwoordelijkheden
Oefening: kies je methodiek
Praktijkvoorbeelden
Proces- en informatiemanagement volwassenheid
Oefening: hoe volwassen is uw organisatie?


Procesmanagement requirements
Identificeren van (functionele) requirements met scenario's
Het belang van het analyseren en volgen van processen
Definiëren van een procesmanagement architectuur
Niet-functionele requirements en referentie-architectuur
Proces-architectuur en informatie-architectuur
De kracht van scenario's
Oefening: maak een gebruikersscenario en vertaal dit naar requirements


Procesmanagement tools en technieken
Tools voor flowcharting en procesmodellering
Tools voor workflow- en procesmanagement
Tools voor informatiemanagement
BPMN en andere standaarden voor notificatie
Webservices en interoperabiliteit


Procesmanagement 2.0
Trends in procesmanagement in 'het nieuwe normaal'
Digitale werkomgeving: samenwerking met internet technologie
Klantgedreven digitaal procesmanagement
Medewerker digitaal procesmanagement
Praktijkvoorbeelden
Oefening: beschrijf een 'out of the box' B2C-/B2E-proces


Eindopdracht – creëer een procesmanagement scenario
Voorbeeld uit de praktijk
Voer een 'as is' business analyse uit
Modelleer enkele 'to be' scenario's
Kies de juiste benadering voor informatie- en procesmanagement
Hoe om te gaan met verandermanagement?
Continue meting en verbetering van het (informatie)proces
Oefening: maak een plan voor continue procesoptimalisatie

Meer resultaten:

Gevonden in andere categorieën:

  Beroepen bekijk
  Opleidingen bekijk
  Particuliere opl. bekijk
  Instellingen bekijk
  Cursussen bekijk
  Vacatures bekijk
  Stages bekijk
  EVC-procedures bekijk
  Algemene informatie bekijk