/ home  

Terug

verkleinen vergroten

Gespecialiseerd Pedagogisch Medewerker, middenkaderopleiding niveau 4


Bedrijfsklas
Bij een bedrijfsklas wordt de inhoud van de opleiding afgestemd op de visie en werkwijze van uw organisatie.
Inhoud opleiding

Inhoud opleiding
De opleiding duurt drie jaar. Naast de lesdagen (eens per week) werken uw medewerkers onder begeleiding twee tot drie dagen per week bij een kinderdagverblijf, integraal kindcentrum, BSO of VVE-locatie waar ze praktijkopdrachten uitvoeren. Ze leren dus vooral ‘on the job’.

Vaste onderdelen zijn:
Pedagogiek
Regie voeren
Basistraining Vier VVE
Nederlands 3F
Rekenen en Engels
Kinderen met specifieke zorgbehoeften (incl. plan van aanpak schrijven)
Opzetten en beheren van een activiteitenprogramma op kinderdagverblijf, BSO, VVE of IKC
Ontwikkelingsgericht begeleiden van kinderen
Planning, organisatie, kwaliteitszorg
Op klantgerichte wijze contacten onderhouden met ouders en verzorgers

Keuzedelen (afhankelijk van de omvang één tot drie keuzedelen)
Werken met baby’s
BSO 8-12 jaar
Combinatiefunctionaris Integrale Kindcentra
Jeugd en Opvoedhulp (groot keuzedeel)
Expressief talent (groot keuzedeel)
Specialist leesbevordering (vanaf 2018-2019)

Meer resultaten:

Gevonden in andere categorieën:

  Beroepen bekijk
  Opleidingen bekijk
  Particuliere opl. bekijk
  Instellingen bekijk
  Cursussen bekijk
  Vacatures bekijk
  Stages bekijk
  EVC-procedures bekijk
  Algemene informatie bekijk