/ home  

Terug

verkleinen vergroten

(digitale cursus) Voedingswater in de Glastuinbouw


Deze cursus bestaat uit een tiental modulen van ca. 20 minuten, met de volgende onderwerpen:

1. Bodemleven
2. Voedingswater
3. Watergeefsysteem
4. Vervuilingsmechanismen
5. Ontsmetting
6. Nul-Lozing
7. MicroBiologisch Evenwicht
8. Nieuwe Routines
9. Conditioneren Voedingswater
10. Voedingswater Resumé

In bovenstaande modules wordt een accent gelegd op de organische kant van het voedingswater. Hierbij is er bijzondere aandacht voor het beheersen van de microbiologie in de watergeefinstallatie en het effect daarvan op het bodemleven.

Na deze cursus heeft u nieuwe routines, voor het verbeteren van de kwaliteit van het voedingswater. Het volgen van deze cursus duurt ongeveer 2 dagdelen. Doordat de cursus is opgedeeld in tien tutorials, kunt u het op eigen tempo volgen. De cursus wordt u aangeboden voor slechts € 147,95 per deelnemer!

Meer resultaten:

Gevonden in andere categorieën:

  Beroepen bekijk
  Opleidingen bekijk
  Particuliere opl. bekijk
  Instellingen bekijk
  Cursussen bekijk
  Vacatures bekijk
  Stages bekijk
  EVC-procedures bekijk
  Algemene informatie bekijk