/ home  

Terug

verkleinen vergroten

Feedforward geven: feedback in zijn vooruit

Goede communicatie tussen en binnen teams, van leidinggevenden naar medewerkers en andersom, gaat niet vanzelf. We moeten de ander zo nu en dan aanspreken op gedrag om samenwerkingsrelaties prettig te houden of om productiviteit te verbeteren. Feedback geven is een methode om de ander aan te sporen gewenst gedrag in de toekomst te gaan vertonen. Toch richt feedback zich in de praktijk vaak op wat er niet goed gaat of is gegaan en legt zo de nadruk op het verleden. We spreken een ander aan op wat we als onprettig of niet wenselijk hebben ervaren en wat we graag anders zouden willen zien. Feedback kan zich dan ook gaan richten op het negatieve.


Uit onderzoek is gebleken dat wanneer feedback gericht is op alleen negatieve kenmerken, het limbische systeem geactiveerd wordt waarmee stress hormonen vrijkomen die mensen er juist van weerhouden efficiënt te werken en informatie adequaat tot zich te nemen. Op deze manier komt de feedback boodschap bij de ontvanger dus juist minder goed aan. Vanuit positief psychologisch oogpunt wordt dan ook gestreden voor een andere aanpak van feedback geven, namelijk via feedforward. Het uitgangspunt van de positieve psychologie is dat het voor menselijke groei veel effectiever is om meer aandacht te besteden aan positieve ervaringen en kwaliteiten, datgene wat al goed gaat, dan aan negatieve. Feedforward ligt hier in het verlengde van. In plaats van de nadruk te leggen op wat er niet goed ging in het verleden zoals bij feedback, wordt bij feedforward de ander aangesproken op datgene waar hij of zij zelf ook beter in wil worden en is zo gericht op toekomstig gedrag. Uit onderzoek blijkt dat feedforward, voortbouwend op de positief psychologische grondbeginselen, onder andere een positief effect heeft op de zelfeffectiviteit van de persoon die de feedforward ontvangt waardoor hij of zij deze beter oppakt en hiermee aan de slag gaat.


In de training Feedforward geven: feedback in zijn vooruit zal het feedforward principe als uitgangspunt worden genomen, en zullen we inzoomen op de methode die hier aan ten grondslag ligt, namelijk de methode van Appreciative Inquiry. De 6-V-cyclus zal als model dienen om het praktisch te maken en biedt concrete handvatten om het feedforward geven effectief toe te passen in de praktijk.


Onderwerpen

De onderwerpen die worden behandeld tijdens de online zijn:

 • Communicatieprocessen in kaart brengen
 • Het verschil tussen feedback en feedforward
 • Positief bekrachtigen, hoe doe ik dat?
 • Werken vanuit de positieve psychologie
 • Effectief feedforward geven en ontvangen
 • Resultaatgerichte vraagtechnieken toepassen
 • Zelfreflectie stimuleren
 • Geweldloos communiceren
 • Omgaan met lastige situaties
 • Omgaan met emoties en weerstand
 • Rust bewaren tijdens een gesprek
 • Conclusies trekken en afspraken maken
 • Eigenaarschap vergroten: welke vragen kan ik zelf meer stellen om feedforward te ontvangen?Resultaten

Na de training:

 • weet je hoe je constructief feedforward kan geven en welke voordelen het biedt ten opzichte van feedback geven;
 • heb je zelf ervaren wat voor invloed de manier van feedforward geven heeft op samenwerkingsrelaties;
 • heb je geleerd hoe je feedforward kunt vragen en ontvangen;
 • weet je het verschil tussen feedforward, feedback, kritiek en advies geven;
 • heb je handvatten om in te spelen op emoties en spanningen enheb je geleerd hoe je samenwerkingsrelaties en performance op een positieve manier kunt stimuleren.Hoe ziet de sessie eruit?De sessie vindt in een online omgeving plaats. We gebruiken hier het programma Zoom voor. Mocht je geen gebruik kunnen of mogen maken van Zoom om wat voor reden dan ook dan verzinnen we graag een alternatief, laat dit ons in dat geval weten. Schrijf je in door op de knop inschrijven te klikken, tot dan!

Meer resultaten:

Gevonden in andere categorieën:

  Beroepen bekijk
  Opleidingen bekijk
  Particuliere opl. bekijk
  Instellingen bekijk
  Cursussen bekijk
  Vacatures bekijk
  Stages bekijk
  EVC-procedures bekijk
  Algemene informatie bekijk