/ home  

Terug

verkleinen vergroten

Godsdienst - Pastoraal Werk


Het eerste jaar
Het eerste jaar is een oriëntatiejaar. Je maakt kennis met onder meer: de bronnen van verschillende religies

Het tweede jaar
In de hoofdfase van de opleiding word je zowel theoretisch als praktisch gevormd.
Theoretische vorming vindt plaats door theologische verdieping in christendom, jodendom en islam.

Het derde jaar
Praktische vorming is ten eerste gericht op gesprekstechnieken en pastorale gespreksvoering en ten tweede op het opdoen van praktijkervaring tijdens stages die door de opleiding worden geregeld. In het derde jaar begin je met stagelopen. Die stage voer je zelfstandig uit, onder begeleiding van een pastor of geestelijk werker ter plaatse.

Het vierde jaar
In de loop van het vierde jaar begint het afstudeerproject. Je voert op je stageplek een onderzoeksproject uit waarin je een verandering of leeractiviteit initieert en begeleidt. Dit is een proeve van professionele bekwaamheid.

Afstuderen, titulatuur
Voor je afstuderen schrijf je een uitgebreide eindreflectie, waarin je systematisch nadenkt over de problemen en dilemma's die je in je stage bent tegengekomen. Je doet dit met behulp van de stof die je tijdens je opleiding hebt bestudeerd en eigen hebt gemaakt. In die eindreflectie komen theorie en praktijk bij elkaar en geef je jezelf als geestelijk werker een persoonlijk profiel. Na goedkeuring van deze eindreflectie mag je jezelf Bachelor of Theology noemen.

Meer resultaten:

Gevonden in andere categorieën:

  Beroepen bekijk
  Opleidingen bekijk
  Particuliere opl. bekijk
  Instellingen bekijk
  Cursussen bekijk
  Vacatures bekijk
  Stages bekijk
  EVC-procedures bekijk
  Algemene informatie bekijk

Wordt gegeven aan:

Christelijke Hogeschool Ede