/ home  

Terug

verkleinen vergroten

Pedagogiek


De propedeuse (1 jaar) bereidt je voor op de te kiezen differentiatie, geeft je een basiskennis en inzicht in het werkveld. Vakken die je tegenkomt zijn onder meer: algemene pedagogiek, orthopedagogiek, sociologie, psychologie, agogiek, gezondheidskunde. Je werkt veel in groepen, besteedt veel aandacht aan het ontwikkelen van sociale vaardigheden en gesprekstechnieken. De maatschappelijke ontwikkelingen en interculturele aspecten van de opvoeding zijn erg belangrijk. Je oriënteert je op de praktijk door middel van korte stages.

In de hoofdfase (3 jaar) verdiep je je verder in bepaalde basisvakken, het aantal theorievakken wordt uitgebreid met bijvoorbeeld jeugdcultuur, psychopathologie, spelbegeleiding, didactiek, opleidingskunde. Je loopt ook in de hoofdfase verschillende stages. Je kunt kiezen uit verschillende afstudeerrichtingen, die per hogeschool kunnen verschillen (informeren!). Voorbeelden zijn:
Onderwijskunde
Orthopedagogiek
Sociale pedagogiek
Management en Jeugdbeleid
Kaderfuncties in de kinderopvang
Opvoedkunde
Ontwikkelingspedagogiek
Trajectbegeleiding
Residentieel of Ambulant pedagoog
Lerarenopleiding pedagogiek

Meer resultaten:

Gevonden in andere categorieën:

  Beroepen bekijk
  Opleidingen bekijk
  Particuliere opl. bekijk
  Instellingen bekijk
  Cursussen bekijk
  Vacatures bekijk
  Stages bekijk
  EVC-procedures bekijk
  Algemene informatie bekijk