/ home  

Terug

verkleinen vergroten

Human Resource Management


De leerstof in de propedeuse (1 jaar) omvat een aantal basisvakken en geeft een oriëntatie op het werkveld en de mogelijke beroepen. De opleiding is zeer praktijkgericht; er wordt gewerkt aan de hand van thema's en met behulp van projecten, vaardigheidstrainingen en praktijkopdrachten. Je volgt beroepsgerichte theoretische en praktijkgerichte vakken als arbeidsmarktbeleid, personeel en organisatie, organisatiekunde en gespreksvoering. Ook krijg je algemene vakken, zoals sociologie, economie, psychologie, recht en informatica.

In de hoofdfase (3 jaar) wordt de leerstof verdiept en uitgebreid. Er wordt meer nadruk gelegd op methodiekvakken, als werving, selectie, assessment, loopbaanadvisering en loopbaanbegeleiding. Ook kan je een keuze maken uit de afstudeervarianten. In deze periode vindt een stage plaats van 10 maanden of 2 keer 5 maanden (meestal het 3e studiejaar).

Je sluit de opleiding af met een afstudeeropdracht, een scriptie en een eindgesprek.
Afstudeerrichtingen kunnen per hogeschool verschillen, informeer daarom goed!

Meer resultaten:

Gevonden in andere categorieën:

  Beroepen bekijk
  Opleidingen bekijk
  Particuliere opl. bekijk
  Instellingen bekijk
  Cursussen bekijk
  Vacatures bekijk
  Stages bekijk
  EVC-procedures bekijk
  Algemene informatie bekijk