/ home  

Terug

verkleinen vergroten

Fysiotherapie


De propedeuse (1 jaar) is vooral bedoeld als kennismaking met het vakgebied van de fysiotherapeut en de theoretische basiskennis. Je krijgt in dit jaar fysiotherapeutische en medische vakken. Hierbij kun je denken aan fysiotherapeutisch onderzoek, bewegings- en massagetherapie, anatomie en fysiologie. Daarnaast krijg je ook sociaal-agogische vakken zoals psychologie en communicatie. Ook krijg je exacte vakken en oriëntatie op de gezondheidszorg. De leerstof wordt meestal themagewijs of via probleem gestuurd onderwijs en in projecten wordt aangeboden. Ook wordt via korte stages inzicht gegeven in het werkveld.

In de hoofdfase (3 jaar) vindt verdere verdieping plaats. Er worden stages gelopen en bovendien wordt in deze periode een keuze gemaakt uit de differentiaties of afstudeerrichtingen. Die verschillen per hogeschool, evenals de werkwijzen.
Mogelijke differentiaties zijn:
Fysiotherapie en kinderen;
Fysiotherapie en ouderen;
Fysiotherapie en geriatrie;
Fysiotherapie en medische fitness;
Fysiotherapie en sport;
Hydrotherapie;
Chronisch zieken;
Bewegen en fysiotherapie;
Bedrijfsfysiotherapie;
Fysiotherapie in ontwikkelingslanden.

Meer resultaten:

Gevonden in andere categorieën:

  Beroepen bekijk
  Opleidingen bekijk
  Particuliere opl. bekijk
  Instellingen bekijk
  Cursussen bekijk
  Vacatures bekijk
  Stages bekijk
  EVC-procedures bekijk
  Algemene informatie bekijk