/ home  

Terug

verkleinen vergroten

Orthoptie


De propedeuse (1 jaar) vormt een stevige theoretische basis. Je hebt te maken met vakken als scheelzien, normaal en abnormaal binoculair zien, oogheelkundige anatomie, anatomie en fysiologie, pathologie, medisch practicum. Ook de optische vakken nemen een belangrijke plaats in: optiek, refractie, perimetrie, praktische vaardigheden.
Vakken die gericht zijn op de omgang met cliënten/patiënten zijn belangrijk: o.a. gespreksvoering, psychologie, ontwikkelingsfasen van het kind.

In de hoofdfase (2 jaar) ga je verder met de theoretische kennis - verdieping en uitbreiding. Ook de praktische vaardigheden worden verder geoefend en uitgebreid. Je sluit de opleiding af met stageperiode, gevolgd door een afstudeeropdracht: het schrijven van een artikel en het voorbereiden van een referaat.

Meer resultaten:

Gevonden in andere categorieën:

  Beroepen bekijk
  Opleidingen bekijk
  Particuliere opl. bekijk
  Instellingen bekijk
  Cursussen bekijk
  Vacatures bekijk
  Stages bekijk
  EVC-procedures bekijk
  Algemene informatie bekijk

Wordt gegeven aan:

Hogeschool Utrecht