/ home  

Terug

verkleinen vergroten

Optometrie


De propedeuse (1 jaar) is een basisjaar, waarin praktische en theoretische vakken geïntegreerd in modules worden aangeboden. Vakken zijn bijvoorbeeld: algemene medische kennis, fysiologie, anatomie, pathologie, gezondheidszorg, optiek, glasbewerken, klinische optometrie, contactlenzen en ergonomie. Ook aan de bedrijfsvoering en het contact met cliënten wordt veel aandacht besteed. In de hoofdfase (3 jaar) ga je dieper op de stof in en je gaat de praktijk in, via de kliniek die aan de opleiding is verbonden. Daarnaast loop je korte stages in het werkveld. In het 2e en 3e jaar volg je vakken als farmacie, neurologie, psychologie, toegepaste oogheelkunde naast lessen over voorlichting, bedrijfskunde en automatisering. In het laatste jaar loop je stage in een oogheelkundige kliniek of bij zelfstandige optometristen. Je sluit de opleiding af met een scriptie en een presentatie.

Meer resultaten:

Gevonden in andere categorieën:

  Beroepen bekijk
  Opleidingen bekijk
  Particuliere opl. bekijk
  Instellingen bekijk
  Cursussen bekijk
  Vacatures bekijk
  Stages bekijk
  EVC-procedures bekijk
  Algemene informatie bekijk

Wordt gegeven aan:

Hogeschool Utrecht