/ home  

Terug

verkleinen vergroten

Voeding en Diëtetiek


De propedeuse (1 jaar) is vooral als oriëntatie bedoelt. Je maakt kennis met het werkveld (ook door middel een van stage) en je krijgt een aantal basisvakken. Hierbij kun je denken aan medisch-biologisch, hierbij horen de vakken biologie, microbiologie, pathologie, anatomie/fysiologie en scheikunde. Andere vakken die je kunt verwachten zijn onder meer voedingsleer, voedselbereiding en diëtetiek. Ook krijg je algemene vakken zoals communicatie, statistiek, economie en psychologie.

In de hoofdfase (3 jaar) werk je thema-gewijs verder. De theorie wordt verdiept en door middel van keuzemodules kun je richting geven aan je studie. Je werkt samen met medestudenten in projecten en je loopt een aantal stages. In het laatste jaar sluit je de studie af met een afstudeeropdracht: een praktijkopdracht, scriptie en eindgesprek.
Afstudeerrichtingen die mogelijk zijn (verschillend per hogeschool, dus informeer goed!):
Diëtist;
Commercieel diëtist;
Paramedisch diëtist;
Commercieel voedingskundige;
Voedingsonderzoek;
Voedingsvoorlichting.

Meer resultaten:

Gevonden in andere categorieën:

  Beroepen bekijk
  Opleidingen bekijk
  Particuliere opl. bekijk
  Instellingen bekijk
  Cursussen bekijk
  Vacatures bekijk
  Stages bekijk
  EVC-procedures bekijk
  Algemene informatie bekijk

Beroepen bij deze opleiding:

Diëtiste