/ home  

Terug

verkleinen vergroten

Fiscaal Recht en Economie


De propedeuse (1 jaar) is opgebouwd uit algemene en beroepsgerichte vakken: algemene economie, bedrijfseconomie, bedrijfsadministratie, commerciële economie, Engels, Nederlands; belastingrecht, privaatrecht en publiekrecht, informatica.
Dit jaar is vooral bedoeld als oriëntatiejaar. Daarom wordt ook veel aandacht besteed aan het werkveld, door middel van practica en projecten.

De hoofdfase (3 jaar) concentreert zich op het belastingrecht en de wetten die daarin een rol spelen. Verdieping van theorie, trainingen in rapporteren, overleggen en communicatie met cliënten. Je loopt in deze periode verschillende stages en je sluit je opleiding af met een afstudeeropdracht en scriptie. Je kunt in deze periode bijvoorbeeld ook ervaring opdoen bij de helpdesk van de belastingdienst, waar je vragenstellers kunt assisteren bij het invullen van hun belastingformulier.

Meer resultaten:

Gevonden in andere categorieën:

  Beroepen bekijk
  Opleidingen bekijk
  Particuliere opl. bekijk
  Instellingen bekijk
  Cursussen bekijk
  Vacatures bekijk
  Stages bekijk
  EVC-procedures bekijk
  Algemene informatie bekijk

Wordt gegeven aan:

Fontys Hogescholen