/ home  

Terug

verkleinen vergroten

Luchtvaarttechnologie


De propedeuse ( 1 jaar) geeft je inzicht in het werkveld en een theoretisch-praktische kennis van het vakgebied. De opleiding is samengesteld uit technische basisvakken zoals wiskunde, natuurkunde, mechanica, materiaalkunde en informatica. Ook vakken op het gebied van luchtvaarttechnologie en vakken gericht op communicatie en werken in teamverband komen aan bod. Je volgt theorielessen, practica, excursies en je werkt samen in praktijkgerichte projecten.

In de hoofdfase (3 jaar) loop de twee stages: een op de werkvloer, waarbij je zelf ook meewerkt, zodat je weet wat er speelt op de werkvloer. De tweede stage is meer een managementstage, waarbij je (mede) een project uitvoert en leert wat er allemaal bij komt kijken op organisatorisch en personeelsgebied, aan overleg, verslagen en presentatie. De theorie wordt verdiept en uitgebreid met specifieke luchtvaarttechnologische vakken. Je doet veel praktisch onderzoek in laboratoria, windtunnel, simulatieprogramma's voor boordsystemen, etc. Het vierde jaar staat in het teken van afstuderen. Je gaat afstuderen bij een bedrijf naar keuze waarbij jij aan een project werkt.

Meer resultaten:

Gevonden in andere categorieën:

  Beroepen bekijk
  Opleidingen bekijk
  Particuliere opl. bekijk
  Instellingen bekijk
  Cursussen bekijk
  Vacatures bekijk
  Stages bekijk
  EVC-procedures bekijk
  Algemene informatie bekijk

Wordt gegeven aan:

Hogeschool Inholland