/ home  

Terug

verkleinen vergroten

Milieukunde


De mens heeft veel invloed op het milieu. Denk daarbij aan productieprocessen, afvalverwerking en onderzoeks- en beheerstechnieken, waar een goede controle op moet plaatsvinden. We moeten zorgvuldig omgaan met de schaarse goederen en de kwetsbare omgeving. Het is een wankel evenwicht, dat regelmatig verstoord wordt door de mens, maar ook door natuurlijke verschijnselen. Wie kent de kreten niet: broeikaseffect, CO2 uitstoot, groene long, waterkwaliteit, ozongat, vervuilde grond, bodemsanering, enz.

Ook economische invloeden laten zich gelden - de oplossing voor een probleem is soms duidelijk, maar economisch niet haalbaar of onvoordelig. Ook de politiek spreekt mee, want er is niet altijd (overheids)geld beschikbaar voor het verbeteren van een ongewenste situatie. Werk als milieukundige kun je bij uiteenlopende bedrijven en instellingen vinden: bij de overheid - in controle- of beleidsdiensten (gemeenten, provincie of rijk), waterschappen, drinkwaterbedrijven, energiecentrales, vuilverbrandingsinstallaties - of bij advies en onderzoeksbureaus en laboratoria. In dit werk ben je veel internationaal bezig, want Nederland is geen eiland - en zelfs dan - weers- en klimaatsinvloeden kennen geen grenzen.

Meer resultaten:

Gevonden in andere categorieën:

  Beroepen bekijk
  Opleidingen bekijk
  Particuliere opl. bekijk
  Instellingen bekijk
  Cursussen bekijk
  Vacatures bekijk
  Stages bekijk
  EVC-procedures bekijk
  Algemene informatie bekijk

Beroepen bij deze opleiding:

Milieu-Inspecteur
Milieukundig Voorlichter