/ home  

Terug

verkleinen vergroten

Ruimtelijke Ontwikkeling - Mobiliteit


De propedeuse (1 jaar) geeft je inzicht in de complexiteit van het werkveld en biedt je een aantal basisvakken. De leerstof wordt meestal geïntegreerd aangeboden, zodat je al vanaf het begin leert vanuit verschillende disciplines naar een vraagstuk te kijken, economische en politieke gevolgen in te schatten en je communicatieve vaardigheden te oefenen. Vakken die je tegenkomt zijn: wiskunde, statistiek, informatica, communicatietechniek, verkeerskunde, planologie, logistiek, sociologie, psychologie, onderzoek en economie. De propedeuse kan (ten dele) samenvallen met verwante opleidingen. Dat bepaalt dan ook (mede) de leerstofinhoud.

In de hoofdfase ( 3 jaar) verdiep je je verder in de leerstof, je voert praktijkgerichte opdrachten uit en je loopt stages. De opleiding concentreert zich rond vraagstukken op het gebied van vervoersmanagement, verkeersveiligheid, verkeersrecht, leefbaarheid en milieu, bereikbaarheid en mobiliteit. Veel aandacht wordt ook besteed aan verkeers- en vervoersonderzoek . Je sluit de studie af met een afstudeeropdracht.
Afstudeerrichtingen (verschillend per hogeschool!):
Management en marketing personenvervoer;
Algemene verkeerskunde;
Infrastructuur;
Stedenbouwkunde.

Meer resultaten:

Gevonden in andere categorieën:

  Beroepen bekijk
  Opleidingen bekijk
  Particuliere opl. bekijk
  Instellingen bekijk
  Cursussen bekijk
  Vacatures bekijk
  Stages bekijk
  EVC-procedures bekijk
  Algemene informatie bekijk