/ home  

Terug

verkleinen vergroten

Opleiding Leraar Basisonderwijs (pabo)


De propedeuse duurt 1 jaar. In dat jaar krijg je de basiskennis van het vakgebied en je krijgt een indruk van het werken als leraar. Je programma bestaat onder meer uit het oefenen van vaardigheden uit de basisvakken van het basisonderwijs: rekenen en taal, aardrijkskunde en geschiedenis, sport, handvaardigheid, muziek en schrijven en lezen. Ook oefen je vaardigheden als kringgesprekken, oudergesprekken en krijg je vakken als pedagogiek, agogiek, psychologie, sociologie, informatica en orthopedagogiek. Je werkt praktijkgericht en je besteed veel tijd aan het werken in groepen.

Naast vakgerichte leerstof begin je ook met leerstof die je als leraar en begeleider van leerlingen nodig hebt. Hoe breng je kennis over, welke methoden kun je gebruiken en welke (ICT)middelen kun je gebruiken? Praktijkervaring doe je op door middel van stages.

De hoofdfase duurt 3 jaar. Je gaat dieper in op de inhoud van de specifieke vakken. In ieder geval wordt veel aandacht besteed aan de praktijk van het lesgeven, de verschillende onderwijstypen en les- en groepsorganisatie. Ook de organisatie van de school en alles wat daarbij komt kijken, wordt in de opleiding behandeld: financiën, kwaliteitszorg, leidinggeven, voorlichting en PR. Je kunt ook kiezen voor een specialisatie: het jonge kind of het oudere kind. Je studeert echter af als allround leraar of lerares. Stages nemen een belangrijke plaats in. Eerst als oriëntatie, maar langzaam maar zeker ben je bezig als volwaardig docent.

Meer resultaten:

Gevonden in andere categorieën:

  Beroepen bekijk
  Opleidingen bekijk
  Particuliere opl. bekijk
  Instellingen bekijk
  Cursussen bekijk
  Vacatures bekijk
  Stages bekijk
  EVC-procedures bekijk
  Algemene informatie bekijk