/ home  

Terug

verkleinen vergroten

Leraar Techniek tweede graad v.o.


De propedeuse duurt 1 jaar. In dat jaar krijg je de basiskennis van het vakgebied en je krijgt een indruk van het werken op een school als leraar. Je programma bestaat onder meer uit leerstof uit de technische vakgebieden. Veel leerstof wordt via practica of in werkcolleges aangeboden.

Naast vakgerichte leerstof begin je ook met leerstof die je als leraar en begeleider van leerlingen nodig hebt. Hoe breng je kennis over, welke methoden en welke (ICT)middelen kan je gebruiken. Praktijkervaring doe je op door middel van stages.

De hoofdfase duurt 3 jaar. Je gaat dieper in op de inhoud van de stof uit de propedeuse. Vakken als materialen en bewerkingen, methodisch ontwerpen, produceren, technische informatica, technische systemen, techniek en samenleving, wiskunde, natuurkunde, scheikunde, bewerkingen metaal, hout, textiel en kunststoffen, komen aan bod. Je wordt verder voorbereid op het lesgeven en begeleiden, door vakken als onderwijskunde, psychologie, sociologie, didactiek en pedagogiek. Je leert de schoolsystemen kennen, hoe je een programma opbouwt en hoe je in een team kunt werken. Veel van de leerstof verwerk je in projecten/opdrachten met een groep medestudenten. Natuurlijk nemen te gebruiken media een belangrijke plaats in: internettoepassingen, cd-rom en E-learning, het gebruik van video en film. Je loopt vanaf het begin stage. In de loop van de jaren krijg je steeds meer eigen verantwoordelijkheid en zelfstandigheid bij het lesgeven.

Meer resultaten:

Gevonden in andere categorieën:

  Beroepen bekijk
  Opleidingen bekijk
  Particuliere opl. bekijk
  Instellingen bekijk
  Cursussen bekijk
  Vacatures bekijk
  Stages bekijk
  EVC-procedures bekijk
  Algemene informatie bekijk