/ home  

Terug

verkleinen vergroten

Operator-A (2)


De operator op A-niveau bedient, regelt en bewaakt installaties of eenvoudige deelprocessen. Als het om complexe installaties gaat, werkt de A-operator onder direct toezicht. De Operator A is zowel deskundig op het gebied van chemisch-fysische bewerkingen als op het gebied van mechanisch-fysische bewerkingen.

De A-operator draagt een redelijke mate van verantwoordelijkheid voor het voorkomen van schade aan mensen, middelen en het milieu. Een operator op A-niveau kan diverse functies vervullen in een organisatie. Een Operator A is werkzaam als field-operator, assistent panel-operator of panel-operator. De belangrijkste taken van de A-operator zijn:

het bedienen, regelen en bewaken van installaties en eenvoudige deelprocessen
het schriftelijk en mondeling rapporteren over het procesverloop
het verrichten van eenvoudig onderhoud
het assisteren bij complexe onderhouds- en ombouwwerkzaamheden

Het perspectief op de arbeidsmarkt is momenteel gunstig.

Meer resultaten:

Gevonden in andere categorieën:

  Beroepen bekijk
  Opleidingen bekijk
  Particuliere opl. bekijk
  Instellingen bekijk
  Cursussen bekijk
  Vacatures bekijk
  Stages bekijk
  EVC-procedures bekijk
  Algemene informatie bekijk

Wordt gegeven aan:

ROC West-Brabant