/ home  

Terug

verkleinen vergroten

Reclasseringswerker


Als reclasseringswerker begeleid je mensen die een strafbaar feit hebben gepleegd waarvoor zij veroordeeld zijn of nog veroordeeld moeten worden. Je hebt een spilfunctie en onderhoudt contacten met justitie, familie en andere instanties die in relatie staan tot de veroordeelde of de te veroordelen.
Het accent van de werkzaamheden van een reclasseringswerker ligt op het voorkomen van recidive. Hierin heb je ook een controlerende alsmede adviserende rol, bijvoorbeeld bij het bepalen van de strafmaat. Je dient dus ook in bezit te zijn van een goed ontwikkeld observatievermogen. In het werkveld van de reclassering maak je zowel mondelinge als schriftelijke terugkoppelingen.
Gedurende de veroordeling ben je contactpersoon van de delinquent. In het belang van de onder toezicht geplaatste, ga je concreet op zoek naar (hulp)middelen in de vorm van bijvoorbeeld een cursus of training die ertoe bij kunnen dragen de veroordeelde in de toekomst op het rechte pad te houden zodat deze weer een duurzame plek in de maatschappij kan verwerven.

Meer resultaten:

Gevonden in andere categorieën:

  Beroepen bekijk
  Opleidingen bekijk
  Particuliere opl. bekijk
  Instellingen bekijk
  Cursussen bekijk
  Vacatures bekijk
  Stages bekijk
  EVC-procedures bekijk
  Algemene informatie bekijk