/ home  

Terug

verkleinen vergroten

ErvaringsverhaalNaam: Mevrouw Otten
Beroep: Lerares Spaans

Vraag 1 door Muriel:.
Welke opleiding moet je volgen om lerares Spaans te worden?

Om lerares Spaans te worden studeerde ik af aan de C.O.C.M.A (Centrale Opleidingscursussen voor Middelbare Akten) te Utrecht. Dat was op 12 september 1983.
Nu kun je voor een volledige bevoegdheid Spaans o.a. studeren aan het Talencentrum van de Universiteit van Nijmegen of aan de Lerarenopleiding van de Fontys Hogeschool te Tilburg.


Vraag 2 door Kole:
Waarom heeft u gekozen voor de Spaanse taal?

Toen we met ons gezin voor het eerst naar Spanje op vakantie gingen, schreef mijn vader mij:
“Habla usted espanôl?” oftewel in goed Nederlands: “Spreek je Spaans?” en ik schreef terug: “nee, maar ik ga het wel leren.” Ik had en heb nog steeds veel liefde voor talen in het algemeen, maar Spaans leek mij heel interessant wat betreft de literatuur. In die tijd was de Zuid - Amerikaanse literatuur in de belangstelling, beter gezegd in opkomst o.a. de boeken van Gabriel Garcia Márquez, Mario Vargas Llosa, Eduardo Galeano, later nog Isabel Allende. En ik wilde de taal leren vooral om te kunnen lezen. Het taalgebied van het Spaans is erg groot. Het Spaans is, na het Engels en het Chinees de meest gesproken taal in de wereld.


Vraag 3 door Davey:
Is Spanje ook uw lievelingsland?

Spanje is zeker mijn lievelingsland, maar ik ga ook graag naar Groot – Britannië. Mijn man is leraar Engels. Onze vakanties worden dus verdeeld over de twee landen. Dat is misschien een beetje te sterk uitgedrukt, we gaan ook graag naar andere gebieden, zoals IJsland de Scandinavische landen etc.


Vraag 4 door Doryan:
Wanneer mag je privé-les gaan geven?

Dat kun je zelf beslissen. Je moet dan natuurlijk wel zelf een behoorlijke kennis van de taal hebben. Je moet stevig in de schoenen staan om je lessen zo vakkundig mogelijk te maken. Niemand kan je verhinderen om les te geven. Denk ook aan de eventuele opgave voor de belasting. Het is verder heel aantrekkelijk om je eigen methode en manier van lesgeven te kunnen regelen.


Vraag 5 door Hellen:
Hoe lang bent u al lerares Spaans en leert u nog steeds nieuwe dingen?

Mijn antwoord op vraag 1 geeft aan dat ik al vanaf 12 september 1983 lerares Spaans ben. Of ik nog steeds nieuwe dingen leer? Absoluut, door het lezen van Spaanse boeken en kranten, door reizen naar Spanje en door contacten met kennissen in Spanje, de tv en ook door vragen die ik nog steeds krijg van oud-studenten over bepaalde Spaanse problemen. Ik ben van mening dat je nooit uitgestudeerd raakt op een taal. Je moet er ook mee bezig blijven om je kennis niet te laten wegzakken.


Vraag 6 door Beau:
Is het een moeilijke taal om te leren?

Het is geen moeilijke taal om te leren, het kost tijd maar dat geldt voor alle talenstudies. Een zekere aanleg voor het leren van talen is meegenomen, durf en doorzettingsvermogen en zeker ook een goede grammaticale kennis in het algemeen zullen van pas komen. Als je Latijn gehad hebt, zal je dat ook helpen bij de studie Spaans. Het Spaans stamt uit o.a. het Latijn, ook komen er woorden uit het Grieks en het Arabisch.


Vraag 7 door Toppie:
Wat vindt u interessant/leuk aan uw vak?

Het werkt dubbel: zelf geniet ik van het lezen van Spaanse boeken, het altijd maar weer nieuwe informatie krijgen uit Spanje, over Spanje, de geschiedenis, de mensen. Dan is er het omgaan met studenten in mijn lessen. Dat boeit mij enorm. Neem bijvoorbeeld het verschil tussen de aanpak van de studie door mannen of vrouwen. Een man is niet tevreden als hij de grammatica niet precies kan volgen of uitgelegd krijgt. Met de uitspraak heeft hij veel meer moeite dan de vrouwen. Vrouwen daarentegen praten gemakkelijk ze durven meer, maar de grammatica is voor hen vaak moeilijker. Dit moet natuurlijk niet al te letterlijk worden opgenomen. Talenkennis maakt je eigen kleine wereldje wat groter en rijker.


Vraag 8 door Ingeborg:
Wat vindt u de mooiste Spaanse zin die u kent?

De mooiste zin? Er zijn er zoveel, b.v. de eerste zin van de beroemde Don Quijote:
“En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme,…..
(In een plaats in La Mancha, waarvan ik de naam mij niet kan herinneren…..)

of de eerste regels van een gedicht over de Spaanse taal van de beroemde filosoof Miguel de Unamuno:

“La sangre de mi espiritu es mi lengua
y mi patria es alli donde resuene
soberano su verbo, que no amengua
su voz que ambos mundos llene.

(Het bloed van mijn geest is mijn taal
en mijn vaderland is daar waar
haar woord plechtig klinkt en waarvan
haar stem niet verzwakt ook al vult ze beide werelden).

Een erg bekend gedicht in Spanje gaat als volgt:
“Caminante no hay caminos,
se hace caminos al andar
al andar se hace caminos……

(Wandelaar, er zijn geen wegen
door te wandelen maak je wegen
je maakt wegen door te gaan…..)
enz. enz. het is een gedicht van de beroemde dichter Antonio Machado, (1875-1937).


Vraag 9 door David:
Praat u thuis ook Spaans?

Nee helaas niet want ik krijg geen antwoord.


Vraag 10 door Colijn:
Hoe weet u of de uitspraak goed is?

Als je met Spanjaarden praat, roepen ze vaak: ‘O wat spreekt u goed Spaans. Maar ik vertrouw dat niet helemaal. Ze zijn namelijk zó aardig! Je moet genoegen nemen met een benadering die aannemelijk is voor de Spanjaard. Je bent nu eenmaal geen Spaanse! Perfect wordt het nooit!


Vraag 11 door Bas:
Leest u ook Spaanse kranten en zo je hoe kom je daar eigenlijk aan?

Zeker. De plaatselijke boekhandel (Bruna) zorgt er voor dat ik elke week de zaterdagkrant van
‘El PAIS’ krijg. Het is de beste krant van Spanje te vergelijken met onze Volkskrant. In die zaterdagkrant zit een katern ‘BABELIA’ en daarin vind ik alle informatie over boeken, kunst enz. zodat ik dan voor mijzelf een lijstje kan maken van boeken die ik graag zou lezen. Eens in de zoveel tijd ga ik naar Amsterdam naar boekhandel Edelman ten Have, Overtoom 8, waar ik dan eerder de boeken heb besteld om ze op te halen.


Vraag 12 door Charlot:
Als u Spaans hoort op t.v., verstaat u dan alles?

Laat ik heel eerlijk zeggen: bijna alles.
Het hangt van de spreker af, b.v. hoe vlug spreekt hij?
Is het iemand met een Andalusisch accent, die slikken alle essen in. Ook dit is een kwestie van bijhouden, geregeld luisteren en op de hoogte zien te blijven van Spaanse toestanden

Meer resultaten:

Gevonden in andere categorieën:

  Beroepen bekijk
  Opleidingen bekijk
  Particuliere opl. bekijk
  Instellingen bekijk
  Cursussen bekijk
  Vacatures bekijk
  Stages bekijk
  EVC-procedures bekijk
  Algemene informatie bekijk

Beroepen bij deze opleiding:

Docent Middelbaar Beroepsonderwijs