/ home  

Terug

verkleinen vergroten

ErvaringsverhaalNaam: Marieke
School: Windesheim Zwolle
Schooltype: HBO
Studie: PABO

Vraag 1 door Twan:
Mijn juf op de basisschool wist altijd alles… Hoe zit dat bij jou straks?

Er wordt van ons verwacht dat we voor een groot aantal vakken een bepaald niveau halen.
Hiervoor krijgen we ook toetsen en bijspijkertrainingen als dat nodig is. Maar het is
niet zo dat wij van ieder onderwerp alles weten. Gelukkig kan je als leerkracht alle
lessen voorbereiden waardoor het op de kinderen over komt alsof je die kennis altijd
bezit!


Vraag 2 door Janine:
Is het zo dat je je persé moet specialiseren in de onder- of bovenbouw? Of verschilt
dit per school?

Voor zover ik weet moet je je altijd specialiseren. Dit wil echter niet zeggen dat je
in de andere klassen geen les mag geven of geen stage loopt. Je loopt zowel in de
onderbouw als de bovenbouw stage. Op de meeste pabo’s ga je je pas in het derde jaar
specialiseren in de onder- of bovenbouw. Met je diploma op zak kun je echter in elke
klas les gaan geven.


Vraag 3, ook door Janine:
Op sommige scholen (in ieder geval het Windesheim) kun je de PABO in drie jaar doen
als je het VWO hebt gedaan. Wat wordt er dan weggelaten? Of moet je alles doen maar
dan in een veel hoger tempo?

Ik kan alleen maar zeggen hoe dit op de pabo waar ik zit (HAN – Nijmegen) geregeld is.
Er is inderdaad een mogelijkheid om de pabo in 3 jaar te doen, de zogehete versnellers
route. Deze route gaat na 1e jaar van start, het eerste jaar volg je dus het gewone
programma. Daarna wordt er een geheel nieuwe klas gevormd met mensen die gaan versnellen.
Hierbij is het geen vereiste dat je VWO hebt gedaan maar dat je je propedeuse hebt
gehaald en de stages goed hebt afgerond. Bij ons is het niet zo dat er veel stof wordt
weggelaten, je moet alleen meer zelfstandig doen. Waar de reguliere opleiding
bijvoorbeeld 6 lessen taal heeft krijgen de versnellers er maar 2 en moet je de rest
zelf doen. Daarnaast versnel je op je differentiatie (specialisatie in bepaalde
vakgebieden). Als je van het VWO komt en geïnteresseerd bent in een verkorte vorm van
de pabo is het slim om bij veel verschillende pabo’s te informeren omdat iedereen een
andere versnelde route aanbiedt. Sommige beginnen namelijk vanaf het eerste jaar al met
een aangepast programma. Je kan dan kijken wat jou het meeste aanspreekt.


Vraag 4 door Julia:
Kan je na de PABO alleen in het basisonderwijs aan de slag, of kan je ook het
middelbare onderwijs in?

De pabo leidt je op tot leerkracht basisonderwijs. Dus alleen voor de basisschool.
Op veel pabo’s is het echter wel mogelijk om daarnaast een programma te volgen om
aardrijkskunde te mogen geven op het vmbo.


Vraag 5 door Ingeborg:
Zit je met veel ouderen in de klas? Of komen de meeste mensen die daar
zitten direct van de middelbare school?

De meeste studenten komen direct van de middelbare school af. Dit verschilt niet van
andere opleidingen. Diegene die al lang in een andere sector hebben gewerkt of op
oudere leeftijd hebben besloten om voor de klas te willen staan volgen (vaak) de
deeltijd opleiding.


Vraag 6 door Ebru:
Vind je de PABO leuker dan de middelbare school?

Deze vraag vind ik lastig te beantwoorden omdat je het eigenlijk niet met elkaar kan
vergelijken. Het leuke van een vervolgopleiding, in mijn geval de pabo, is wel dat je
alleen bezig bent met dat wat je echt leuk vindt en ook mee verder wilt. Je zit niet
meer vast aan vakken waarvan je weet dat je er niets mee gaat doen.


Vraag 7 door Derk-Jan:
Waarom heb je voor de PABO opleiding gekozen?

Vanzelfsprekend natuurlijk omdat ik uiteindelijk voor de klas wil staan. Daarnaast is
de opleiding heel praktijk gericht. In je eerste jaar loop je al twee stages. Zo pas
je de theorie gelijk toe in de praktijk, dit vind ik zelf een hele prettige manier van
leren.


Vraag 8 door Robin:
Hoeveel tijd van de studie is praktijk, en hoe gaat die praktijk in z’n werk?

De praktijk zijn de stages. Dat wil zeggen dat je mee gaat draaien in een klas op een
basisschool. In het eerste jaar zal dit inhouden dat je veel observeert en een aantal
lessen per dag geeft. Dit hangt echter heel erg af van jezelf en je mentor. Ook krijg
je opdrachten van de pabo die je in de stage moet uitvoeren. Als je in het derde jaar
stage loopt houdt dat in dat je hele dagen les geeft en je ook met andere aspecten van
onderwijs bezig houdt.
Hoeveel stage je per jaar loopt is per pabo verschillend, maar naarmate de opleiding
vordert komt de praktijk steeds meer op de voorgrond. In het eerste jaar loop je in
totaal ongeveer 2 maanden stage, in het laatste jaar sta je eigenlijk alleen nog maar
op de basisschool.


Vraag 9 door Boudewijn:
Wat voor vakken heb je allemaal?

Ik heb eigenlijk alle vakken die in de basisschool worden aangeboden. Dus rekenen,
taal, natuuronderwijs, aardrijkskunde, geschiedenis, beeldende vorming, levens-
beschouwing, drama, dans, muziek, engels etc.. Hierbij krijg je een stuk
eigenvaardigheid, maar voor het grootste gedeelte didactiek, dus hoe leer je het de
kinderen. Daarnaast krijg je ook vakken als pedagogiek en onderwijskunde.


Vraag 10 door Jacobien:
Zou je willen gaan werken op de school waar je zelf op hebt gezeten?

Ik persoonlijk niet. Omdat je dan toch snel geneigd bent om les te gaan geven op de
manier zoals je zelf die school ervaren hebt. Je bent al heel vooringenomen over de
sfeer in de school. Maar dit is heel persoonlijk, ik ken genoeg studenten die niets
liever willen dan lesgeven op hun eigen oude basisschool.

Meer ervaringen:
Ervaringen van Kate
Ervaringen van Sandrien
Ervaringen van Sandrien
Ervaringen van Esther
Ervaringen van Issabel
Ervaringen van Rachel
Ervaringen van Jeroen
Ervaringen van Anna
Ervaringen van Suzanne
Ervaringen van Elske
Ervaringen van Jose
Ervaringen van Anna
Ervaringen van Elske
Ervaringen van Carolien

Meer resultaten:

Gevonden in andere categorieën:

  Beroepen bekijk
  Opleidingen bekijk
  Particuliere opl. bekijk
  Instellingen bekijk
  Cursussen bekijk
  Vacatures bekijk
  Stages bekijk
  EVC-procedures bekijk
  Algemene informatie bekijk

Beroepen bij deze opleiding:

Directeur Basisonderwijs
Leraar Basisonderwijs